OSNOVNI AKTI:

Pročišćeni tekst statuta HKZR
Odluka o osnivanju Hrvatske komore zdravstvenih radnika

ČLANSTVO U HKZR:

Pravilnik o pravima i odgovornostima članova HKZR
Kodeks etike i deontologije djelatnosti sanitarnog inženjerstva, zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti, djelatnosti radne terapije i medicinsko-laboratorijske djelatnosti
Pročišćeni tekst Pravilnik o Registru članova Hrvatske komore zdravstvenih radnika
Pročišćeni tekst Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence)
Kodeks etike i deontologije zdravstvenih radnika medicinsko-laboratorijske djelatnosti
Kodeks etike i deontologije zdravstvenih radnika radiološko-tehnološke djelatnosti
Kodeks etike i deontologije radnih terapeuta

 

STRUČNI NADZOR:

Pravilnik o stručnom nadzoru

 

POSTUPAK PROVJERE ZNANJA ILI STRUČNOSTI

Pravilnik o sadržaju, uvjetima i postupku provje znanja ili stručnosti zdravstvenih radnika iz DSI, ZRTD, DRT, MLD
Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti zdravstvenih radnika iz djelatnosti sanitarnog inženjerstva
Pročišćeni tekst Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti zdravstvenih radnika iz zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti
Pročišćeni tekst Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti zdravstvenih radnika iz djelatnosti radne terapije (Sustav vrednovanja / bodovne tablice)
Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti zdravstvenih radnika MLD-a 29.12.2020.
PRILOG I-DSI-Sadržaj predmeta provjere znanja ili stručnosti, uvjeti i način polaganja ispita provjere znanja ili stručnosti
PRILOG II-ZRTD-Postupnik o uvjetima, načinu i postupku provođenja provjere osposobljenosti (stručnosti) radioloških tehnologa
PRILOG III-DRT-Sadržaj predmeta provjere znanja ili stručnosti te uvjeti i način polaganja ispita iz provjere znanja i stručnosti
PRILOG IV-MLD-Sadržaj predmeta provjere znanja ili stručnosti te uvjeti i način polaganja ispita provjere znanja ili stručnosti

 

PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

Pravilnik o postupku za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija HKZR
Prilog VII DIREKTIVE Pravilnika o priznavanju inozemnih kvalifikacija

 

OSTALI PRAVILNICI:

Pravilnik o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja, preseljenja, proširenja i/ili promjene djelatnosti privatne prakse i zdravstvene ustanove.
Pravilnik o radu Stalnih Povjerenstva HKZR
Pravilnik o radu Strukovnih razreda HKZR
Pravilnik o financijskom poslovanju HKZR
Pravilnik o izboru tijela HKZR
Pročišćeni tekst Pravilnika o radu HKZR
Pročišćeni tekst Pravilnika o dodjeli novčane pomoći članovima Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika
Pravilnik o dodjeli novčane pomoći članovima HKZR-SR MLD

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Hrvatske komore zdravstvenih radnika, prilog Popis dokumentarnog gradiva Hrvatske komore zdravstvenih radnika s rokovima čuvanja, KLASA: 025-01/22-02/05, URBROJ: 351/02-22-4, od 21. rujna 2022.
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Hrvatske komore zdravstvenih radnika
Prilog Popis dokumentarnog gradiva Hrvatske komore zdravstvenih radnika s rokovima čuvanja.

POSLOVNICI:

Poslovnik o radu Skupštine HKZR
Poslovnik o radu Predsjedništva HKZR
Poslovnik o radu Vijeća HKZR
Poslovnik o radu Vijeća SR HKZR (pročišćeni tekst)
Poslovnik o radu Područnih Vijeća HKZR
Poslovnik o radu Nadzornog odbora HKZR

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.

Slažem se Ne slažem se Više informacija Postavke privatnosti Saznajte više o našim pravilima o kolačićima