Kliknite na datum održavanja sjednice predsjedništva HKZR-a kako bi ste vidjeli odluke i zaključke.

Na 1. redovnoj sjednici Predsjedništva održanoj dana 04. veljače 2019.god. Predsjedništvo HKZR je donijelo sljedeće odluke:

 • Predsjedništvo je jednoglasno donijelo odluku o sazivanju redovne Skupštine HKZR za dan 23. veljače 2019.g. i utvrdilo prijedlog Dnevnog reda Skupštine koji će 05. veljače 2019. biti poslan delegatima Skupštine HKZR te biti objavljen na web stranici HKZR.
 • Predsjedništvo jednoglasno donosi odluku da će članovi Radnog predsjedništva Skupštine HKZR biti: Neven Sučić (SR MLD), Maja Lončar (SR ZRTD), Zdenko Mlinar (SR DSI) i Josip
  Mikulčić (SR DRT). Predsjedništvo jednoglasno donosi odluku da će Darko Mijatović (SR MLD) biti predsjedavajući Radnog predsjedništva Skupštine HKZR koja će se održati 23. veljače 2019.g.
  Radno predsjedništvo Skupštine HKZR potvrđuju delegati Skupštine na samoj sjednici Skupštine HKZR.
 • Predsjedništvo HKZR jednoglasno donosi odluku da će javni bilježnik Vesna Kelečić voditi zapisnik sjednice Skupštine HKZR koja će se održati 23. veljače 2019.g.
 • Predsjednica HKZR je poslala dopis administratorima i pravnicima SR HKZR-a da dostave izvješća o izvršenim javnim ovlastima SR-a za primopredaju dužnosti Predsjednice HKZR.
 • Predsjednica HKZR je poslala dopis administratorici HKZR da dostavi izvješće o izvršenim javnim ovlastima za primopredaju dužnosti Predsjednice HKZR.
 • Izvješća iz prethodnih točaka bit će sadržana u godišnjem izvješću ministru zdravstva za 2018.g.
 • SR MLD je objavio svoj dio Glasnika za 2018.g. na web stranici MLD s obzirom da Glasnik HKZR još nije spreman za objavu.
  SR DRT će također objaviti na svojoj web stranici svoj dio Glasnika.
 • Potrebno je revidirati Statut HKZR usvojen na Skupštini HKZR 2015.god., na koji MZ još uvijek nije dalo svoju suglasnost., jer su zbog proteka vremena određene odredbe zastarjele.

Predsjedništvo HKZR je na 1. izvanrednoj sjednici Predsjedništva HKZR održane 01.01.2019. godine donijelo slijedeće Odluke:

 • prihvaćena Ponuda Hotela Antunović za održavanje Skupštine HKZR dana 23.02.1019.g.
 • podnesak HKZR Općinskom radnom sudu u Zagrebu, dopis radi isplate g. K.I.
 • Obavijest Nadzornom odboru HKZR o isplati K.I.

 

 • 01.2019.g. dopis MZ-u: ponovna Zamolba za sastanak – Statut HKZR i Plan i program pripravničkog staža

Predsjedništvo HKZR je na  6. redovnoj sjednici od 19.11.2018.god. donijelo sljedeće odluke i zaključke:

 • prihvaća se izvještaj o realizaciji Financijskog plana HKZR za 2018.god.
 • usvaja se Prijedlog Financijskog plana HKZR za 2019.god.
 • Odluka da će se 30.11.2018. održati elektronska sjednice Skupštine HKZR za usvajanje Financijskog plana HKZR za 2019.god
 • Tražit će se nova ponuda sa cijenom revizijskog uvida, jer ista nije navedena u prvoj ponudi, te će se tražiti još jedna nova ponuda, kako bi imali 3 valjane ponude za revizijski uvid za 2018.g..
 • Objava na web stranici – ime službene osobe za UP-postupke gđa Ž.B.Ž. nakon položenog državnog ispita
 • E-savjetovanje Zakona o reguliranim profesijama do 29.11.2018.god.
 • Odluka da glavni urednik Glasnika, gosp T.S. u terminu od 26. do 29.11.2018.g. uredi Glasnik HKZR za objavu
 • Izvješće o potpisivanju formulara u svezi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma
 • Izvješća pravnica HKZR o dogovoru zatraženog sastanka u MZ prema predloženim točkama dnevnog reda. Odluka da pravnice HKZR idu u pravnu službu MZ u svezi predloženih tema Statuta i Plana i programa pripravničkog staža u četvrtak 22.11.2018.
 • Odluka da svi SR HKZR-a sudjeluju na 1. Kongresu KOKOZ-a
 • Promijenjeni su postoci članova po SR za obračun troškova HKZR

20.12.2018.g. poslan dopis RH Pučkoj pravobraniteljici, dostava podataka za Izvješće Pučke pravobraniteljice za 2018.g.

Predsjedništva HKZR je na 5. redovnoj sjednici Predsjedništva HKZR održanoj 26.09.2018. godine donijelo slijedeću odluku:

 • Odluka Predsjedništva HKZR o imenovanju službene osobe za UP postupke i imenovanje službenika za informiranje HKZR od 26.09.2018.godine

 Zaključci 5. redovne sjednice Predsjedništva od 26.09.2018.;

 • Zaključak Predsjedništva HKZR o žurnom  dogovoru  o sastanku s Ministrom zdravstva i zamjenikom ministra zdravstva s točkama dnevnog reda:
 • 1.Izmjene i dopune  Statuta HKZR od 2015.g.
 • 2. Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 • 3. Pravilnik o pripravničkom stažu  i Plan i program

 

 • Predsjedništvo HKZR jednoglasno se složilo da se godišnja  redovna Skupština HKZR u 2019. godini održi  23. veljače 2019. godine.
 • Predsjedništvo je jednoglasno donijelo odluku da će se financijski plan za 2019. godinu za HKZR i za SR  donijeti elektronskim glasovanjem delegata na elektronski održanoj sjednici u prosincu 2018. godine
 • Stav Predsjedništva HKZR-a je da se kod prekvalifikacija iz nezdravstvenog zanimanja u zdravstveno-laboratorijske tehničare i sanitarne tehničare HKZR neće izdavati Odobrenja za samostalan rad.
 • Predsjednica HKZR je obavijestila Predsjedništvo HKZR-a da je podnesena pritužba SR MLD pred Europskom komisijom i Parlamentom.
 • Voditelj SR ZRTD obavještava Predsjedništvo o organizaciji 3. Kongresa SR ZRTD u Primoštenu od 11. do 13.10.2019.godine
 • Voditelj SR ZRTD obavještava da će SR ZRTD predati molbu za pridruženo članstvo u Europsku organizaciju EFRD.

Odluke 2. izvanredne sjednice Predsjedništva održane 07.08.2018.godine:

 • Odluka o prijenosu ovlasti predsjednice HKZR J.M. na dopredsjednika HKZR B.C. od 13.08. do 7.09.2018.g.

Zaključci 4. redovne sjednice Predsjedništva HKZR 20.06.2018. godine

 

 • Potpisan je ugovor sa Zelenim tehnologijama za aplikaciju za unos bodova trajne edukacije putem RFID čitača.
 • Prihvaćena je ponuda 18-060 DJ za SSL certifikat za domenu Registra HKZR.
 • Žalba koju je odvjetnik S.T. uputio Županijskom sudu u slučaju K.I. bit će dostavljena Predsjedništvu HKZR.
 • Dostavit će se traženi podaci o broju ispisanih članova zbog odlaska u inozemstvo do utorka 26.06.2018.god., a vezano uz održavanje Hrvatskog iseljeničkog kongresa.
 • Dostavljen je potpisani zapisnik o primopredaji Registra HKZR.

Zaključci 3. redovne sjednice Predsjedništva HKZR održane 24. svibnja 2018. godine:

 • Odluka u vezi primjene Uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) od 28.05.2018.godine
 • Zaključak o prijedlogu da u programu Kongresa Medicinsko pravo piše HKZR-SR DSI i HKZR-SR ZRTD koji su potpisnici sporazuma a ne HKZR, obzirom da SR MLD nije potpisao sporazum KOKOZ
 • Zaključak u svezi kontaktiranja Voditelja SR ZRTD odvjetnika S. T. vezano uz procjenu uspjeha u sporu s K. I.
 • Odluka o prijenosu ovlaštenja predsjednice HKZR 26.06.2018
 • Odluka o prijenosu ovlaštenja predsjednice HKZR 10.-15.07.2018.
 • Odluka o prijenosu ovlasti predsjednice HKZR 13.08.-07.09.2018.

Zaključci 2. redovne sjednice Predsjedništva HKZR održane 11.04.2018.godine:

 • Zaključak o primopredaji aplikacije Registra koju su izradile Zelene tehnologije do 27.04.2018.g. sa svim doradama koje su tražili administratori HKZR
 • Zaključak o plaćanju svih Strukovnih razreda za  račun firme “Kuhada”  za izradu web stranice HKZR
 • Zaključak o dostavi prijedloga  Voditelja SR ZRTD o glavnom uredniku Glasnika HKZR-a
 • Pokrenut će se postupak za izmjenu i dopunu pojedinih pravilnika HKZR-a gdje postoje nelogičnosti te dijelova koji su u praksi neprimjenjivi
 • Odluka Predsjedništva HKZR o raspisivanju Natječaja za pravnika SR ZRTD HKZR
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za popis imovine /inventura/ od 05.03.2018.g.

Zaključci Predsjedništva HKZR  u novom mandatu s 1. redovne sjednice održane 21.03.2018.godine:

 • Zaključak o službenim e-mail adresama, s 1.redovne sjednice Predsjedništva HKZR od 21.ožujka 2018.g., (novo Predsjedništvo, Predsjednica HKZR J. M.)
 • Zaključci o kontaktiranju tvrtke „Kuhada“ u svezi održavanja web stranice HKZR-a, sa 1.redovne sjednice Predsjedništva HKZR od 21.ožujka 2018.g., (novo Predsjedništvo, Predsjednica HKZR J. M.)
 • Zaključci za novu aplikaciju Zelene tehnologije sa 1. redovne sjednice Predsjedništva HKZR od 21.ožujka 2018.g
 • Zaključci o prisustvovanju ZRTD-a na Okruglom stolu
 • Odluke – za ponudu “Kuhada” za izradu glavne WEB stranice HKZR od 30.3.2018.g. br. 2018-490 i Odluka za ponudu Zelene Tehnologije br. 18-040 JD vezano za izradu programskog rješenja za evidencije  polaznika stručnih seminara

(elektronsko glasovanje)

 • Odluka elektronskim glasovanjem o raspodjeli sredstava za financiranje stručnih nadzora HKZR po Strukovnim razredima, travanj, 2018.g.

Predsjedništvo HKZR je na 1. izvanrednoj sjednici Predsjedništva HKZR održanoj 29.01.2018. godine donijelo slijedeće:

 • Odluka o slanju Molbe za reviziju Revizorskom društvu RKR iz Karlovca
 • Odluka o preseljenju SR ZRTD sa 1.ožujka 2018.g. u prostorije Ureda HKZR, Ilica 229/I, Zagreb
 • Odluka od 23.02.2018.g. D.M. o predsjedatelju Glavne Skupštine HKZR-a za 24.2.2018.g.

Odluke Predsjedništva HKZR s 1. redovne sjednice održane 15.01.2018. godine:

 • Odluka – Poziv za sastanak SIP-a za 5. veljača 2018.g.
 • Odluka pravnica SR MLD Đ. S.  o obavljanju upravno pravnih poslova sa SR DSI i SR DRT kao službena osoba HKZR
 • Odluka – probni rok S. B. administrator Općih poslova HKZR
 • Odluka – članovima HKZR-a kojima se izdaju nova Odobrenja za samostalan rad neće se izdavati nove članske iskaznice
 • Odluka Predsjedništva HKZR; ostaje glavna WEB stranica HKZR sa koje se odabiru Web stranice svih ostalih SR HKZR
 • Odluka o sastanku svih administratora 19.1.2018.godine vezano uz finaliziranje obračuna financijskog poslovanja
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.

Slažem se Ne slažem se Više informacija Postavke privatnosti Saznajte više o našim pravilima o kolačićima