Tag

skupština

Browsing

Na temelju članka 16. stavka 4. Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika, te članka 2. stavka 5. Poslovnika o radu Skupštine Komore upućujem

POZIV DELEGATIMA SKUPŠTINE HKZR ZA REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE

koja će se održati dana 01. prosinca 2012.god., s početkom u 11,00 sati u Hotelu „I”, Remetinečka cesta  106., Zagrebu.

Predlažem slijedeći

DNEVNI RED

I. DIO
1. Otvaranje sjednice Skupštine
2. Utvrđivanje broja nazočnih delegata Skupštine
3. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
4. Usvajanje dnevnog reda Skupštine
5. Izvještaj Nadzornog odbora o godišnjem financijskom izvješću za 2011. godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg financijskog izvješća za 2011. godinu

II. DIO
7. Održavanje Skupština Strukovnih razreda

III. DIO
8. Utvrđivanje financijskih obveza članova HKZR-a
9. Izvještaj o radu svih zajedničkih tijela HKZR-a
a. Izvještaj o radu Predsjedništva HKZR-a
b. Izvještaj o radu Vijeća HKZR-a
c. Izvještaj o radu Nadzornog odbora HKZR-a
10. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu svih tijela Komore
11. Financijski izvještaj HKZR za 2012. godinu
12. Godišnji poslovni i financijski plana rada Komore za 2013.
13. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg poslovnog i financijskog plana rada Komore za 2013.
godinu
14. Razno

 

(Predviđeno vrijeme trajanja sjednice Skupštine je 4 sata.)

Za Hrvatsku komoru zdravstvenih radnika:
Helena Medvedec, v.r.
Predsjednica HKZR-a

-preuzmi poziv-

Obavještavaju se članovi HKZR o rezultatima glasovanja delegata Skupštine HKZR, koje je obavljeno pisanim putem, zbog hitnosti donošenja odluke vezano uz ukidanje odluke o plaćanju članarine HKZR počevši od dana osnivanja HKZR do krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za upis u registar članova HKZR, 29. listopada 2010.god., te plaćanje manipulativnih troškova.

Delegatima Skupštine je poslano 64 glasačka listića. Vraćeno je 49 glasačkih listića, a  2 glasačka listića nisu preuzeta.

Povjerenstvo za utvrđivanje rezultata glasovanja, koje je bilo sastavljeno od predstavnika 4 Strukovna razreda, utvrdilo je sljedeće rezultate glasovanja: Za odluku o ukidanju  članarine od dana osnivanja HKZR do dana 29. listopada 2010.god. te ukidanju manipulativnih troškova, glasovalo je 38 delegata Skupštine, protiv navedene odluke je glasovalo 8 delegata , a nevažećih glasačkih listića je bilo 3.

S obzirom na rezultate glasovanja delegata Skupštine HKZR, nakon knjiženja svih uplata članova HKZR, predložit će se delegatima Skupštine modaliteti rješavanja „financijskog izjednačavanja“ svih članova HKZR. Pri tome će se voditi računa o „načelu pravičnosti“.

S obzirom da poslodavci nisu dostavljali specifikacije uplata članova HKZR, te da ih tek sada dostavljaju, nakon izvršenog zaostalog knjiženja, članovi HKZR bit će obaviješteni o daljnjim odlukama HKZR.

Ur. broj: 351-2/11-133-18
Zagreb, 30.09.2011. god.

OBAVIJEST ČLANOVIMA HKZR
O ODRŽANOJ IZVANREDNOJ SJEDNICI SKUPŠTINE DANA 24.09.2011. G.

1. Dana 24. rujna 2011. g. održana je u Zagrebu, u Hotelu „I“, izvanredna sjednica Skupštine HKZR. Izvanredna sjednica Skupština HKZR održana je, prvenstveno, iz razloga što na prethodnoj redovnoj sjednici Skupštine, nisu donesene odluke o usvajanju financijskih izvješća, poslovnom i financijskom planu za 2011. g.

2. Na izvanrednoj sjednici Skupštine usvojene su izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine iz razloga pojednostavljenja donošenja odluka Skupštine. Najbitnija je izmjena vezana uz glasovanje i odlučivanje van sjednice Skupštine.
Naime, delegati Skupštine, koji iz opravdanih razloga ne mogu sudjelovati na sjednici Skupštine, mogu glasovati za pojedine odluke, ukoliko se glasuje za izvornu odluku, i prije sjednice Skupštine u pisanoj formi.
Također, u iznimnim situacijama, ukoliko treba hitno donijeti neku odluku između dva zasjedanja Skupštine, delegati mogu odlučivati i elektronskim putem ili telefaksom, na temelju dostavljene cjelokupne dokumentacije vezane uz donošenje odluke.

3. Na sjednici Skupštine usvojene su i dopune Statuta HKZR.  Najbitnije dopune Statuta se odnose na proširenje ovlasti Nadzornog odbora.

4. Skupština je razriješila dosadašnju članicu Vijeća Komore  gđu. Milku Deveđiju. Potvrđeni su članovi  Vijeća Komore iz DSI gosp. Želimir Fabić, koji je ujedno i zamjenik voditelja Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva,  i Danijela Ponjan.

5. Na prethodnoj sjednici Skupštine, 11.06.2011.god. izabrani su članovi Nadzornog odbora te Sudova Komore u I i II stupnju. Na ovoj sjednici su isti imenovani u zajednička tijela HKZR kako sljedi:

NADZORNI ODBOR:

1. Miroslav Subanović (DSI)
2. Željko Lončar (ZRTD)
3. Danijela Kutija – Leskovšek (DRT)
4. Nikolina Mikuljan (MLD).

SUDOVI KOMORE U I. i II. STUPNJU:

1. Josipa Radas i Marija Obradović (DSI)
2. Jurica Magdić i Branimir Zrilić (ZRTD)
3. Davorka Drempetić i Marlena Kovačević (DRT)
4. Marina Malčić i Tanja Lipovšćak (MLD)

6. Skupština je potvrdila Poslovni plan za 2011. god, kao i Izvješće o radu Predsjedništva između dviju sjednica Skupštine.

7. Skupština je usvojila i Financijsko izvješće Komore za proteklo razdoblje, te je usvojila Financijski plan za 2011. god., kao i okvirni Financijski plan za 2012. god.

Službena osoba za informiranje HKZR:
Đurđa Sakal, dipl iur.

Datum: 25.svibnja 2011.g

Klasa: P-i-26/31

UrBroj: 351-2/11-26-31

OBAVIJEST O REZULTATIMA GLASOVANJA

ZA IZBORE ZA DELEGATE SKUPŠTINE

HRVATSKE KOMORE ZDRAVSTVENIH RADNIKA

 

Izabrani Delegati u I. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva prema broju ostvarenih glasova su:

 1. BOSILJ MARIN, 61 GLAS
 2. JAGIĆ VEDRAN, 60 GLASOVA
 3. KECERIN ROBERT, 60 GLASOVA
 4. RADIĆ IVAN, 60 GLASOVA
 5. DEVČIĆ-ZGLAVNIK NIKOLINA, 58 GLASOVA
 6. MLINAR ZDENKO, 56 GLASOVA
 7. CVITKOVIĆ DUNJA, 56 GLASOVA
 8. HORVATIĆ INGA, 53 GLASA

Izabrani Delegati u I. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za zdravstveno radiološko-tehnološku djelatnost prema broju ostvarenih glasova su:

 1. MALBAŠIĆ ANA, 47 GLASOVA
 2. BAHUN VLADIMIR, 44 GLASA
 3. DOZAN ANKICA, 44 GLASA
 4. PAUNOVIĆ JULIJANA, 42 GLASA
 5. ŠKUFLIĆ DRAGICA, 39 GLASOVA
 6. DOMITROVIĆ STANKO, 38 GLASOVA
 7. GAŠPIĆ IVANA, 37 GLASOVA
 8. MARTINUŠ TOMISLAV, 36 GLASOVA

Izabrani Delegati u I. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije prema broju ostvarenih glasova su:

 1. KAVALARI DAVOR, 58 GLASOVA
 2. KȌNIGSHOFER NATAŠA, 58 GLASOVA
 3. TONČIĆ MIHAELA, 53 GLASA
 4. SINKOVIĆ JURICA, 52 GLASA
 5. KONJEK NATAŠA, 51 GLAS
 6. PRODANOVIĆ TIHANA, 48 GLASOVA
 7. SVEČNJAK-ROMANIĆ SUZANA, 47 GLASOVA
 8. IDA BOVCON, 46 GLASOVA

Izabrani Delegati u I. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za medicinsko–laboratorijsku djelatnost prema broju ostvarenih glasova su:

 1. ABRAMOVIĆ BORIS, 171 GLAS
 2. LEONTIĆ TANJA, 161 GLAS
 3. KARAULA TANJA, 150 GLASOVA
 4. SEKULIĆ LJILJANA, 137 GLASOVA
 5. LOVREK ĐURĐICA, 136 GLASOVA
 6. LESKOVAR IVANA, 134 GLASA
 7. RESANOVIĆ ZORAN, 134 GLASA
 8. VANJA JAGODA, 116 GLASOVA

Izabrani Delegati u II. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva prema broju ostvarenih glasova su:

 1. PUHARIĆ DALIBOR, 20 GLASOVA
 2. MANCI MAJA, 18 GLASOVA
 3. VIDIĆ ŠTEFICA, 16 GLASOVA

Izabrani Delegati u II. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za zdravstveno radiološko-tehnološku djelatnost prema broju ostvarenih glasova su:

 1. KNEŽEVIĆ IVICA, 9 GLASOVA
 2. SABLJAK BILJANA, 9 GLASOVA
 3. ŠARAVANJA TOMISLAV, 8 GLASOVA

Izabrani Delegati u II. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije prema broju ostvarenih glasova su:

 1. VRANIĆ STIV, 9 GLASOVA
 2. OPAČAK NERA, 7 GLASOVA
 3. BONDŽA SUZANA, 5 GLASOVA

Izabrani Delegati u II. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za medicinsko–laboratorijsku djelatnost prema broju ostvarenih glasova su:

 1. MIJATOVIĆ DARKO, 52 GLASA
 2. TRAC STANKA, 50 GLASOVA
 3. ZEBA ANTO, 49 GLASOVA

Izabrani Delegati u III. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva ostvarenih glasova su:

 1. IVANČIĆ RADOLOVIĆ KLAUDIJA, 15 GLASOVA
 2. MARŠIĆ RUŽA, 11 GLASOVA

Izabrani Delegati u III. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za zdravstveno radiološko-tehnološku djelatnost ostvarenih glasova su:

 1. FINKA NIKOLA, 15 GLASOVA
 2. BUTIGAN GORAN, 10 GLASOVA

Izabrani Delegati u III. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije prema broju ostvarenih glasova su:

 1. ROŽMAN VANDA, 2 GLASA
 2. VONDRA-BUTIGAN ALENKA, 2 GLASA

Izabrani Delegati u III. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za medicinsko–laboratorijsku djelatnost prema broju ostvarenih glasova su:

 1. SUČIĆ NEVEN, 81 GLAS
 2. CVJETKOVIĆ VESNA, 79 GLASOVA

Izabrani Delegati u IV. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva prema broju ostvarenih glasova su:

 1. EFENDIĆ NADA, 9 GLASOVA
 2. ČIKEŠ STIPE, 8 GLASOVA
 3. PETKOVIĆ ANITA, 8 GLASOVA

Izabrani Delegati u IV. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za zdravstveno radiološko-tehnološku djelatnost prema broju ostvarenih glasova su:

 1. IVČEVIĆ NIKŠA, 23 GLASA
 2. ĐUROVIĆ VESELIN, 22 GLASA
 3. VISKOVIĆ MARKO, 22 GLASA

Izabrani Delegati u IV. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije prema broju ostvarenih glasova su:

 1. JERIĆ-MILOŠ VEDRANA, 6 GLASOVA
 2. ŠUSTIĆ VIDAN IVANA, 5 GLASOVA
 3. VIDOV JOSIP, 5 GLASOVA

Izabrani Delegati u IV. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za medicinsko–laboratorijsku djelatnost prema broju ostvarenih glasova su:

 1. RABUŠIĆ VESNA, 17 GLASOVA
 2. MIKIĆ DIJANA, 15 GLASOVA
 3. KRALJEVIĆ MIRJANA, 14 GLASOVA

Središnje izborno povjerenstvo

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.

Slažem se Ne slažem se Više informacija Postavke privatnosti Saznajte više o našim pravilima o kolačićima