Strukovni razred za djelatnost sanitarnog Inženjerstva Strukovni razred za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost Strukovni razred za djelatnost radne terapije Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost

Dopuna kandidacijskih lista – član Nadzornog odbora Hrvatske komore zdravstvenih radnika ispred Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost za mandatno razdoblje od 2024. do 2026. godine

Produljenje roka za zaprimanje prijedloga kandidatura za člana Nadzornog odbora HKZR ispred Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost za mandatno razdoblje od 2024. do 2026. godine

Kandidacijske liste voditelja i zamjenika voditelja Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika, člana Suda Komore u prvom stupnju te člana Suda Komore u drugom stupnju za mandatno razdoblje od 2024. do 2026. godine

Obavijest članovima SR ZRTD HKZR-a o provođenju kandidacijskog postupka za Voditelja i Zamjenika voditelja Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost HKZR, člana Nadzornog odbora HKZR te člana Suda HKZR u prvom stupnju i člana Suda HKZR u drugom stupnju

Odluka o imenovanju članova Središnjeg izbornog povjerenstva Hrvatske komore zdravstvenih radnika za provedbu postupka izbora za voditelja i zamjenika voditelja Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost HKZR, člana Nadzornog odbora HKZR te člana Suda HKZR u prvom stupnju i člana Suda HKZR u drugom stupnju za mandatno razdoblje od 2024. do 2026. godine

Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za voditelja i zamjenika voditelja Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost HKZR, člana Nadzornog odbora HKZR te člana Suda HKZR u prvom stupnju i člana Suda HKZR u drugom stupnju

Obavijest o produljenju roka za prijavu na Javni poziv za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu HKZR

Odluka o raspisivanju izbora za voditelja i zamjenika voditelja Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost HKZR, člana Nadzornog odbora HKZR te člana Suda HKZR u prvom stupnju i člana Suda HKZR u drugom stupnju

Javni poziv svim zainteresiranim članovima HKZR za članstvo u SIP HKZR

Poziv delegatima Skupštine HKZR za sjednicu Skupštine HKZR

Odluka o održavanju sjednice Skupštine Hrvatske komore zdravstvenih radnika

Dopis Predsjednika Komore delegatima Skupštine HKZR u predmetu donošenje odluka delegata Skupštine HKZR izvan sjednice Skupštine HKZR

Odluka za provedbu elektroničkog izglasavanja odluka iz nadležnosti Skupština Strukovnih razreda (SR DRT i SR ZRTD)

Konačni rezultati izbora za delegate Skupštine Komore za mandatno razdoblje 2023. – 2027. godine

Odluka Središnjeg izbornog povjerenstva Hrvatske komore zdravstvenih radnika o redoslijedu i tijeku rokova izbornih radnji, a vezano za izborne radnje, rokove i sastanak SIP-a radi utvrđivanja rezultata (Klasa: 025-01/23-01/55, Ur.broj: 351/01-23-48), Privitak- Glasački-listić-obrazac-9-23, Upute biračima I. izborne jedinice SR ZRTD HKZR, POPIS BIRAČA - I. IZBORNA JEDINICA SR ZRTD

Privremeni rezultati izbora za delegate Skupštine Komore

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke Središnjeg izbornog povjerenstva Hrvatske komore zdravstvenih radnika od 12. listopada 2023. (Klasa: 025-01/23-01/55, Ur.broj: 351/01-23-53)

Odluka Središnjeg izbornog povjerenstva Hrvatske komore zdravstvenih radnika o redoslijedu i tijeku rokova izbornih radnji propisanih člancima 13. do 19. Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Klasa: 025-01/23-01/55, Ur.br.: 351/01-23-36, od 28.08.2023.g.

Na temelju članka 22.a stavka 1. točke 11., u vezi sa člancima 13., 14., 14.a Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika (Ur. broj: 351-2/11-133-21 od 07. listopada 2011. god.), članka 5., članaka 13. do 19. i odredbi Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore zdravstvenih radnika (Ur. broj: 351-4/13-7-3 od 18. srpnja 2013. god.), sukladno točki 3. Odluke Središnjeg izbornog povjerenstva Hrvatske komore zdravstvenih radnika o produljenju roka kandidatura za delegate Skupštine Komore za Strukovni razred za djelatnost radne terapije (Klasa: 025-01/23-01/55, Ur.broj: 351/01-23-20) od 12. srpnja 2023.g., Središnje izborno povjerenstvo Hrvatske komore zdravstvenih radnika dana 27. kolovoza 2023. godine donijelo je Odluku o redoslijedu i tijeku rokova izbornih radnji propisanih člancima 13. do 19. Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore zdravstvenih radnika (Klasa: 025-01/23-01/55, Ur.br.: 351/01-23-36), od 28.08.2023.g.

Odluku Središnjeg izbornog povjerenstva Hrvatske komore zdravstvenih radnika o redoslijedu i tijeku rokova izbornih radnji propisanih člancima 13. do 19. Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Klasa: 025-01/23-01/55, Ur.br.: 351/01-23-36, od 28.08.2023.g.,

Glasački-listić-obrazac-9-23

Upute-članovima-o-glasovanju-obrazac -10-23

Odluka

Kandidacijske liste za izbor delegata Skupštine Komore

Na temelju članka 22.a stavka 1. točke 11., u vezi sa člancima 13., 14., 14.a Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika (Ur. broj: 351-2/11-133-21 od 07. listopada 2011. god.), članaka 3., 4., 11., 12. i odredbi Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore zdravstvenih radnika (Ur. broj: 351-4/13-7-3 od 18. srpnja 2013. god.), sukladno toč. V. Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za delegate Skupštine Komore (KLASA: 025-01/23-01/39, URBROJ: 351/01-23-3, od 20. travnja 2023. godine) KLASA: 025-01/23-01/39, URBROJ: 351/01-23-9, Središnje izborno povjerenstvo HKZR-a 26. lipnja 2023.g. utvrdilo je i objavilo pravovaljane kandidacijske liste za izbor delegata Skupštine Komore za mandatno razdoblje od 2023.g. do 2027.g., Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva HKZR, Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost HKZR, Strukovnog razreda za medicinsko laboratorijsku djelatnost, i privremenu kandidacijsku listu za izbor delegata Skupštine Komore Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije HKZR, a koje možete preuzeti:

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Središnjeg izbornog povjerenstva Hrvatske komore zdravstvenih radnika

Odluka Predsjedništva Hrvatske komore zdravstvenih radnika o imenovanju Središnjeg izbornog povjerenstva Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Klasa: 025-01/23-01/48, Ur.broj: 351/01-23-6, od 12.05.2023.

Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za delegate Skupštine Komore (KLASA: 025-01/23-01/39, URBROJ: 351/01-23-3, od 20. travnja 2023. godine),

Dopis predsjednice HKZR delegatima Glavne Skupštine Komore u predmetu donošenje odluka delegata Skupštine HKZR izvan sjednice Skupštine HKZR, Klasa: 025-01/22-01/94, Urbroj: 351/01-22-4, od 19.12.2022.g.

Odluka Predsjedništva HKZR - dostava prijedloga odluka delegatima Skupštine HKZR na glasovanje elektroničkim putem, KLASA: 025-01/22-01/94, URBROJ: 351/01-22-3, od 12. prosinca 2022.g.

Poziv predsjednice Komore za održavanje Skupštine Komore (Klasa:025-01/22-01/89, Ur.Broj: 351/01-22-3) od 21.11.2022.

Dvojno iskazivanje cijena i novčanih iznosa

U sklopu priprema za uvođenje eura započeli smo s dvojnim iskazivanjem cijena i novčanih iznosa i u kunama i u eurima za članove Komore i treće osobe i tako će biti sve do kraja 2023. godine.

Dvojno iskazivanje možete pronaći u Odlukama Komore dostupnim pod Akti Komore – HKZR.

Uz dvojno iskazivanje cijena i novčanih iznosa prikazuje se i fiksni tečaj konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za euro.

Drage kolegice i kolege,
U koordinaciji sa Domom zdravlja Zagreb-Zapad koji je iskazao potrebu za angažiranjem zdravstvenih radnika na poslovima uzimanja brisa za COVID-19, pozivamo Vas da nam se javite ukoliko ste zainteresirani za predmetni posao. Radi se o volonterskom radu, a koji bi uvelike pomogao svim nezaposlenim  zdravstvenim radnicima za stjecanje vrlo vrijednog  iskustva u struci.
S navedenom ustanovom sklapate volonterski ugovor te se plaćaju troškovi prijevoza, a poslije obavljenog rada izdaje se potvrda o volonterskom radu.
Apeliramo na sve Vas da kroz ovakav angažman pomognemo našim kolegama te prvenstveno našim građanima u suzbijanju ove pandemije.
WWW.BUDIPRIMJER.HR
WWW.BUDIPRIMJER.HR
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.

Slažem se Ne slažem se Više informacija Postavke privatnosti Saznajte više o našim pravilima o kolačićima