Akti Komore

OSNOVNI AKTI:

Pročišćeni tekst statuta HKZR
Odluka o osnivanju Hrvatske komore zdravstvenih radnika

 

ČLANSTVO U HKZR:

Pravilnik o pravima i odgovornostima članova HKZR
Kodeks etike i deontologije djelatnosti sanitarnog inženjerstva, zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti, djelatnosti radne terapije i medicinsko-laboratorijske djelatnosti
Pročišćeni tekst Pravilnika o registru članova HKZR
Pročišćeni tekst Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence)
Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti

 

STRUČNI NADZOR:

Pravilnik o stručnom nadzoru

 

PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

Pravilnik o postupku za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija HKZR
Prilog VII DIREKTIVE Pravilnika o priznavanju inozemnih kvalifikacija

 

OSTALI PRAVILNICI:

Pravilnik o radu Stalnih Povjerenstva HKZR
Pravilnik o radu Strukovnih razreda HKZR
Pravilnik o financijskom poslovanju HKZR
Pravilnik o izboru tijela HKZR
Pravilnik o radu HKZR

 

POSLOVNICI:

Poslovnik o radu Skupštine HKZR
Poslovnik o radu Predsjedništva HKZR
Poslovnik o radu Vijeća HKZR
Poslovnik o radu Vijeća SR
Poslovnik o radu Područnih Vijeća HKZR
Poslovnik o radu Nadzornog odbora HKZR