Naputak Članstvu

OBAVIJEST ZDRAVSTVENIM RADNICIMA VEZANO UZ PODNOŠENJE

ZAHTJEVA ZA UPIS U REGISTAR ČLANOVA HKZR i izdavanje odobrenja za samostalan rad (licenca)

 

Zdravstveni radnici djelatnosti sanitarnog inženjerstva, zdravstveno radiološko – tehnološke djelatnosti, djelatnosti radne terapije i medicinsko – laboratorijske djelatnosti koji, temeljem Zakona o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09), mogu obavljati svoju djelatnost samo ako su upisani  u registar članova Hrvatske komore zdravstvenih radnika  i imaju odobrenje za samostalan rad izdano od ove Komore.

Za upis u registar članova Komore, radnici moraju podnijeti sljedeću dokumentaciju:

1. ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR KOMORE

2. PRESLIKU IZJAVE O SUGLASNOSTI POSLODAVCU (s dokazom da je izjava predana poslodavcu) DA MU SE OD PLAĆE USTEGNE MJESEČNA ČLANARINA KOMORI ( 0,8% od neto  plaće)

3. ORIGINAL ILI OVJERENU PRESLIKU SVJEDODŽBE ILI DIPLOME O ZAVRŠENOM OBRAZOVANJU ( ovjera  poslodavca,  HKZR ili javnog bilježnika)

4. ORIGINAL ILI OVJERENU PRESLIKU UVJERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU (ovjera   poslodavca, HKZR ili javnog bilježnika)
(Radnici djelatnosti sanitarnog inženjerstva koji nemaju položen stručni ispit trebaju priložiti potvrdu od poslodavca da imaju više od godinu dana radnog iskustva na poslovima sanitarnog inženjerstva, na dan stupanja na snagu Pravilnika o dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika, tj. na dan 12. veljače 2013.god.)

5. ORIGINAL ILI OVJERENA PRESLIKA DOMOVNICE (ovjera poslodavca, HKZR ili javnog bilježnika)

6. ORIGINAL ILI OVJERENA PRESLIKA VJENČANOG LISTA ILI DRUGOG DOKUMENTA KOJI DOKAZUJE PROMJENU PREZIMENA /ako je do promjene došlo (ovjera  poslodavca, HKZR ili  javnog bilježnika)

7. POTVRDA O UPLAĆENOJ UPISNINI (300,00 kn)

8. POTVRDA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE O NEZAPOSLENOSTI UZ ZAHTJEV ZA MIROVANJE ČLANSTVA (za nezaposlene osobe)

9. Izjava o potvrdi statusa nezaposlene osobe (član koji ostvari pravo na mirovanje članstva zbog nezaposlenosti dužan je svaka tri mjeseca dostaviti Komori dokaz o okolnostima  razloga mirovanja, tj. dokaz o  statusu nezaposlene osobe.)

 

Za izdavanje odobrenja za samostalan rad (licenca), radnici moraju podnijeti sljedeću dokumentaciju:

1. Zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalan rad

2. Zahtjev za upis u registar komore

3. ORIGINAL ILI OVJERENA PRESLIKA dokazA o stručnoj kvalifikaciji koja obuhvaća formalno obrazovanje i profesionalnu osposobljenost  za obavljanje reguliranih profesija iz djelatnostisanitarnog inženjerstva, zdravstveno radiološko – tehnološke djelatnosti, djelatnosti radne terapije i medicinsko- laboratorijske djelatnosti ( ovjera  poslodavca,  HKZR ili javnog bilježnika),

4. ORIGINAL ILI OVJERENA PRESLIKA rješenjA o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije(ovjera   poslodavca, HKZR ili javnog bilježnika),

5. ORIGINAL ILI OVJERENA PRESLIKA dokazA o položenom ili priznatom stručnom ispitu od strane ministarstva nadležnog za zdravstvo (ovjera   poslodavca, HKZR ili javnog bilježnika)(Radnici djelatnosti sanitarnog inženjerstva koji nemaju položen stručni ispit trebaju priložiti potvrdu od poslodavca da imaju više od godinu dana radnog iskustva na poslovima sanitarnog inženjerstva, na dan stupanja na snagu Pravilnika o dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika, tj. na dan 12. veljače 2013.god.)

6. ORIGINAL ILI OVJERENA PRESLIKA dokazA o  državljanstvu, (ovjera poslodavca, HKZR ili javnog bilježnika)

7. Izjava o poštivanju etičkih i deontoloških načela struke

8. Dokaz o poznavanju hrvatskog jezika na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju s pacijentom, odnosno klijentom (za strane državljane).

 

Napomena:

Svi dokazi koji se prilažu zahtjevima moraju biti na hrvatskom jeziku odnosno moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Zahtjevi i prilozi dostavljaju se u tiskanom papirnatom obliku u orginalu ili preslici koju je potrebno ovjeriti od poslodavca, HKZR ili javnog bilježnika.

Zdravstveni radnici koji ne dostave kompletnu dokumentaciju te izjavu, potvrđenu od poslodavca, o mjesečnoj ustezi od plaće mjesečne članarine HKZR,  ne mogu biti upisani u registar članova HKZR, te ne mogu dobiti odobrenje za samostalan rad, a niti sudjelovati u radu HKZR.

Svi članovi HKZR koji su na dan osnivanja HKZR, 03. veljače 2010. god.,  radili na poslovima djelatnosti sanitarnog inženjerstva, zdravstveno radiološko-tehnološke djelatnosti, djelatnosti radne terapije te medicinsko-laboratorijske djelatnosti, te ispunjavali uvjete za upis u registar članova HKZR, bili su dužni do 29. listopada 2010. god. podnijeti zahtjev za upis u registar članova HKZR, te su bili dužni plaćati članarinu HKZR s isplatom plaće za mjesec listopad 2010. god.

 

Zahtjeve treba dostaviti/poslati u Komoru sa svim prilozima preporučenom poštom na adresu:

Hrvatska komora zdravstvenih radnika,

P.P. 191,

10000 Zagreb

ili urudžbirati u Uredu Komore.

Molimo Vas da kod uplata vodite brigu o poslovnim računima pojedinog Strukovnog razreda, te da uplatu vršite na Strukovni razred djelatnosti kojoj pripadate:

  • Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost
HR7223400091510431426
  • Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva
HR9823400091510431346
  • Strukovni razred za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost
HR3623400091510431395
  • Strukovni razred za djelatnost radne terapije
HR9523400091510431400
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.

Slažem se Ne slažem se Više informacija Postavke privatnosti Saznajte više o našim pravilima o kolačićima