Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije i postupak izdavanja potvrda za rad u inozemstvu

Priznavanje stručnih kvalifikacija

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, 1. srpnja 2013. godine, počele su se provoditi odredbe Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN, br. 124/2009NN, br. 45/2011NN, br. 82/2015NN, br. 70/2019NN br. 47/2020) kojima se regulira pitanje priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj u svrhu poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija. Prema navedenom Zakonu, sve osobe koje žele pružati usluge obavljanjem određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj (Popis reguliranih profesija u RH), a stručnu kvalifikaciju su stekle u inozemstvu, dužne su se obratiti nadležnom tijelu (profesionalne udruge (komore) ili nadležna ministarstva) koje odobrava pristup obavljanju određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj za provođenje postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.

Hrvatska komora zdravstvenih radnika je nadležno tijelo za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za zdravstvene radnike iz djelatnosti sanitarnog inženjerstva, zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti, djelatnosti radne terapije i medicinsko-laboratorijske djelatnosti, a sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18125/19147/20. Za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije iz djelatnosti sanitarnog inženjerstva, zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti, djelatnosti radne terapije i medicinsko-laboratorijske djelatnosti primjenjuje se Opći postupak priznavanja i to:

  1. Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije stečene unutar EU/EGP države i Švicarske Konfederacije (država članica),
  2. Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije stečene izvan država članica (treće zemlje).

Mjerila za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija koje provodi nadležna komora definirana su Pravilnikom o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 89/2013 od 10.07.2013.).

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija usklađen je s Direktivom 2005/36/EZ i Direktivom 2013/55/EU koje jamče osobama koje su stekle stručne kvalifikacije u jednoj od država članica pristup istoj profesiji i ista prava prilikom obavljanja te profesije u drugoj državi članici, kao i državljanima te države članice. Cilj je direktiva poboljšanje pravila važećih sustava priznavanja kvalifikacija u svjetlu iskustava te istovremeno održanje načela i jamstva slobode poslovnog nastana koja su ugrađena u te sustave.

Obrazac za priznavanje možete preuzeti ovdje.

Cjenik za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija koje provodi HKZR možete pronaći ovdje.

Suglasnost Ministarstva zdravlja na gore navedeni cjenik možete pronaći ovdje.

Suglasnost Ministarstva zdravlja na nadopunu cjenika možete pronaći ovdje.

Također ovdje možete preuzeti:

Pravilnik o postupku za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija HKZR
Prilog VII DIREKTIVE Pravilnika o priznavanju inozemnih kvalifikacija.

Izdavanje potvrda za rad u inozemstvu

Također ovdje možete preuzeti:

Obavijest o izdavanju EU potvrda

Zahtjev za izdavanjem EU potvrde

Zahtjev za izdavanje potvrde o sukladnosti obrazovanja

Zahtjev za izdavanje potvrde o trenutnom profesionalnom statusu

 

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.

Slažem se Ne slažem se Više informacija Postavke privatnosti Saznajte više o našim pravilima o kolačićima