Author

HKZR

Browsing

Središnje izborno povjerenstvo Hrvatske komore zdravstvenih radnika u postupku izbora za delegate Skupštine Komore za mandatno razdoblje od 2023. do 2027. godine dana 22. svibnja 2023. godine, utvrđuje popis birača po izbornim jedinicama za svaki Strukovni razred (obrazac 3/23), usvaja upute za rad Središnjem izbornom povjerenstvu HKZR-a (obrazac 1/23), upute za pravilnu provedbu izbora članovima Komore (obrazac 2/23) i upute članovima o glasovanju (obrazac 8/23). Usvajaju se obrasci potpisna lista kandidata s potpisima predlagača (obrazac 4/23), izjava kandidata o prihvaćanju kandidature za delegata Skupštine HKZR (obrazac 5/23), liste kandidata-kandidacijske liste (obrazac 6/23), glasački listić (obrazac 7/23).

Propisani obrasci u postupku provođenja izbora za delegate Skupštine Komore
upute za rad Središnjem izbornom povjerenstvu HKZR-a (obrazac 1/23),
upute za pravilnu provedbu izbora članovima Komore (obrazac 2/23),
popis birača po izbornim jedinicama za svaki Strukovni razred (obrazac 3/23),
potpisna lista kandidata s potpisima predlagača (obrazac 4/23),
izjava kandidata o prihvaćanju kandidature za delegata Skupštine HKZR (obrazac 5/23),
liste kandidata-kandidacijske liste (obrazac 6/23),
glasački listić (obrazac 7/23),
upute članovima o glasovanju (obrazac 8/23).

Odluku Središnjeg izbornog povjerenstva HKZR (Klasa: 025-01/23-01/52, Ur.broj: 351/01-23-30, 22. svibnja 2023. možete preuzeti ovdje: PDF

Nastavno na objavu Javnoga poziva svim zainteresiranim članovima HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu HKZR od 21. travnja 2023. godine, Predsjedništvo Hrvatske komore zdravstvenih radnika obavještava zainteresirane članove HKZR o produljenju roka za prijave za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu HKZR do 07. svibnja 2023. godine do 23,59 sati. Prijave se podnose elektroničkom poštom na adresu: hkzr@hkzr.hr

Ostale odredbe Javnog poziva svim zainteresiranim članovima HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu HKZR (KLASA: 025-01/23-01/39, URBROJ: 351/01-23-4, od 20. travnja 2023. godine) ostaju nepromijenjene.

Više možete pročitati ovdje: Javni poziv svim zainteresiranim članovima

Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva
Većinom glasova su izabrani:

 1. Za voditelja SR DSI, Bruno Cvetković
 2. Za zamjenika voditelja SR DSI, Danijel Brkić
 3. Za predstavnika SR DSI u Nadzornom odoboru HKZR, Tomislav Vulić
 4. Za članove Sudova HKZR, predstavnike SR DSI

– Božitar Putarek
– Sven Grujić

Strukovni razred za zdravstveno radiološko tehnološku djelatnost
Većinom glasova su izabrani:

 1. Za voditelja SR ZRTD, Goran Kutlić
 2. Za zamjenika voditelja SR ZRTD, Tomislav Stanković
 3. Za predstavnika SR ZRTD u Nadzornom odoboru HKZR, Damir Knežević
 4. Za članove Sudova HKZR, predstavnike SR ZRTD

– Boris Benceković
– Mirjana Šimunjak

Strukovni razred za djelatnost radne terapije
Većinom glasova su izabrani:

 1. Za voditelja SR DRT, Mirjana Kučina
 2. Za zamjenika voditelja SR DRT, Matija Kranjčević
 3. Za predstavnika SR DRT u Nadzornom odoboru HKZR, Davor Duić
 4. Za članove Sudova HKZR, predstavnike SR DRT

– Margareta Levanić
– Stjepan Lovrić

Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost
Većinom glasova su izabrani:

 1. Za voditelja SR MLD, Katja Puljčan
 2. Za zamjenika voditelja SR MLD, Miljenko Majdak
 3. Za predstavnika SR MLD u Nadzornom odoboru HKZR, Josipa Perković
 4. Za članove Sudova HKZR, predstavnike SR MLD

– Ivana Karas Tocauer
– Damir Srebačić

Sukladno članku 20. Pravilnika o izboru tijela HKZR prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora može se podnijeti u roku od 3 dana od objave izbornih rezultata Središnjem izbornom povjerenstvu HKZR preko Ureda HKZR na adresu e-pošte hkzr@hkzr.hr.

KANDIDACIJSKA LISTA ZA VODITELJE I ZAMJENIKE VODITELJA STRUKOVNIH RAZREDA HKZR, ČLANOVE NADZORNOG ODBORA HKZR I ČLANOVE SUDOVA HKZR

ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2022. – 2026.

KANDIDACIJSKA LISTA ZA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST SANITARNOG INŽENJERSTVA:

 1. BRUNO CVETKOVIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ZAMJENIKA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST SANITARNOG INŽENJERSTVA:

 1. DANIJEL BRKIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST SANITARNOG INŽENJERSTVA:

 1. TOMISLAV VULIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA SUDOVA KOMORE STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST SANITARNOG INŽENJERSTVA:

 1. SVEN GRUJIĆ
 2. BOŽIDAR PUTAREK

KANDIDACIJSKA LISTA ZA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA ZDRAVSTVENO RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST:

 1. MIROSLAV BAŠIĆ
 2. GORAN KUTLIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ZAMJENIKA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA ZDRAVSTVENO RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST:

 1. DEJAN RADUNKOVIĆ
 2. TOMISLAV STANKOVIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA STRUKOVNOG RAZREDA ZA ZDRAVSTVENO RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST:

 1. DARIO CELJAK
 2. DAMIR KNEŽEVIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA SUDOVA KOMORE STRUKOVNOG RAZREDA ZA ZDRAVSTVENO RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST:

 1. BORIS BENCEKOVIĆ
 2. KRUNOSLAV FABIJANIĆ
 3. HRVOJE KUHNER
 4. MIRJANA ŠIMUNJAK

KANDIDACIJSKA LISTA ZA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST RADNE TERAPIJE:

 1. MIRJANA KUČINA

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ZAMJENIKA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST RADNE TERAPIJE:

 1. SAŠA ENA GOLUBIĆ
 2. MATIJA KRANJČEVIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST RADNE TERAPIJE:

 1. DAVOR DUIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA SUDOVA KOMORE STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST RADNE TERAPIJE:

 1. MARGARETA LEVANIĆ
 2. STJEPAN LOVRIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST:

 1. DOMAGOJ CABAN
 2. SUZANA HANČIĆ
 3. KATJA PULJČAN

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ZAMJENIKA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST:

 1. SANJA KUŠTREBA
 2. MILJENKO MAJDAK

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST

 1. JASENKA GRGURIĆ
 2. BISERKA OREHOVEC
 3. JOSIPA PERKOVIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA SUDOVA KOMORE STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST:

 1. IVANA KARAS TOCAUER
 2. MARKO MAK
 3. DAMIR SREBAČIĆ

Poštovani,

otvoreno je savjetovanje s javnošću za Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence) i za Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o Registru članova Hrvatske komore zdravstvenih radnika.

Komentare možete dostaviti u roku od 30 dana na adresu e-pošte hkzr@hkzr.hr .

PRILOG:

OBAVIJEST

članovima HKZR-a o provođenju kandidacijskog postupka za voditelje i zamjenike voditelja Strukovnih razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Suda HKZR u prvom stupnju i članove Suda HKZR u drugom stupnju za mandatno razdoblje od 2022. do 2026. godine

 1. Izborna skupština održat će se 04. prosinca 2021. godine na kojoj će se pored odluka koje se donose na redovnoj skupštini birati voditelji i zamjenici voditelja Strukovnih razreda HKZR, članovi Nadzornog odbora HKZR, članovi Suda HKZR u prvom stupnju i članovi Suda HKZR u drugom stupnju, za mandatno razdoblje od 2022. do 2026. godine.
 2. Kandidacijski postupak započinje  s danom objave obrazaca za provođenje kandidacijskog postupka na web stranici HKZR-a i trajat će do 04. studenog 2021. godine do kada prijedlozi kandidatura za tijela i članove tijela iz točke 1. ove Obavijesti trebaju prispjeti Središnjem izbornom povjerenstvu na naznačenu adresu na kraju ove Obavijesti.

Uz prijedloge treba obvezatno dostaviti pisano očitovanje svakog kandidata o prihvaćanju kandidature.

3. Kandidiranje se provodi na obrascima koje možete preuzeti ovdje:

4. Kandidate za voditelja Strukovnog razreda, odnosno zamjenika voditelja Strukovnog razreda, predlažu članovi  Komore, pripadnici pojedinog Strukovnog razreda. Za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti 2% potpisa članova Komore pripadnika Strukovnog razreda, s time da taj broj ne može iznositi manje od 20 potpisa pripadnika Strukovnog razreda.

Kandidat za voditelja i zamjenika voditelja Strukovnog razreda mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • da je član Komore,
 • završen stručni ili sveučilišni studij,
 • odobrenje za samostalan rad,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela,
 • da protiv kandidata nije izrečena disciplinska mjera Suda Komore, najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti iz koje se bira,
 • državljanin Republike Hrvatske.

Kandidat za voditelja Strukovnog razreda i zamjenika voditelja Strukovnog razreda dužan je za isticanje svoje kandidature priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za voditelja Strukovnog razreda i zamjenika Voditelja Strukovnog razreda, životopis, motivacijsko pismo te plan i program rada za mandatno razdoblje za koje ističe kandidaturu.

 1. Za pravovaljanost kandidature za članove Nadzornog odbora HKZR te članova Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju potrebno je prikupiti najmanje 1% potpisa pripadnika svakog Strukovnog razreda, s time da taj broj ne bude manji od 1.

Članovi Nadzornog odbora i članovi Sudova Komore ne mogu biti članovi niti jednog drugog tijela Komore.

 1. Za pravovaljanost kandidatura potrebno je prikupiti najmanje sljedeći broj potpisa:
BROJ ČLANOVA VODITELJ STRUKOVNOG RAZREDA ZAMJENIK VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ČLAN NO ČLAN SUDA U 1. STUPNJU ČLAN SUDA U 2. STUPNJU
SR DSI     1161 23 23 12 12 12
SR DRT    664 20 20 7 7 7
SR ZRTD 1915 38 38 19 19 19
SR MLD   4244 85 85 42 42 42
 1. Svaki član Komore svojim potpisom može podržati samo jednog kandidata za voditelja i zamjenika voditelja SR, člana Nadzornog odbora, a za članove Sudova Komore u prvom i drugom stupnju po 1 kandidata za svaki Sud.
 2. Voditelja i zamjenika voditelja svakog Strukovnog razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Sudova HKZR biraju delegati na Skupštini, pripadnici pojedinog Strukovnog razreda, tajnim glasovanjem.

Izborni postupak provodi Središnje izborno povjerenstvo HKZR.

 1. Temeljem izbora voditelja SR HKZR, Skupština HKZR potvrđuje predsjednika HKZR i dopredsjednike HKZR, prema redoslijedu utvrđenom Statutom HKZR.

Skupština HKZR, temeljem provedenih izbora, imenuje članove Nadzornog odbora HKZR i članove Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju.

 1. Prijedlozi kandidata s potpisnim listama, izjavama kandidata o prihvaćanju kandidature te ostalom propisanom dokumentacijom trebaju se dostaviti najkasnije do 04. studenog 2021. godine na sljedeću adresu.
 2. a) Ako se kandidirate za voditelja Strukovnog razreda HKZR molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu (na crte upisati Strukovni razred kojem pripadate):

 Hrvatska komora zdravstvenih radnika
10 000 Zagreb,  PP 191
n/p Središnje izborno povjerenstvo 

– Izbor za voditelja Strukovnog razreda ___________________________

 1. b) Ako se kandidirate za zamjenika voditelja Strukovnog razreda HKZR molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu (na crte upisati Strukovni razred kojem pripadate):

 Hrvatska komora zdravstvenih radnika
10 000 Zagreb,  PP 191
n/p Središnje izborno povjerenstvo 

– Izbor za zamjenika voditelja Strukovnog razreda _____________________

 1. c) Ako se kandidirate za člana Nadzornog odbora HKZR molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu (u zagradi upisati SR čiji ste član):

 Hrvatska komora zdravstvenih radnika
10 000 Zagreb,  PP 191
n/p Središnje izborno povjerenstvo 

– Izbor za člana Nadzornog odbora HKZR (_______)

 1. d) Ako se kandidirate za člana Sudova HKZR molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu (u zagradi upisati SR čiji ste član):

 Hrvatska komora zdravstvenih radnika
10 000 Zagreb,  PP 191
n/p Središnje izborno povjerenstvo 

 – Izbor za člana Sudova Komore (_______)

Za eventualna dodatna pitanja stojimo vam na raspolaganju putem sljedećih kontakt podataka.

SR DSI e-mail: sanitarno.inzenjerstvo@dsi.hkzr.hr ; tel: +385 95 77 22 013
SR ZRTD  e-mail: info@zrtd.hkzr.hr; tel: 01/ 777 4048
SR DRT e-mail: radna.terapija@drt.hkzr.hr; tel: +385 91 634 2384
SR MLD e-mail: mld@mld.hkzr.hr; tel/fax: +385 (0)1 370 60 55

Predsjedništvo HKZR

Na temelju članka 22.a Statuta HKZR i članka 23. stavka 3. Poslovnika o radu Predsjedništva HKZR, Predsjedništvo HKZR elektroničkim putem dana 28.09.2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

 1. Središnjem izbornom povjerenstvu dostavit će se na usvajanje elektroničkim putem prijedlozi Obrazaca za kandidature za izbore voditelja i zamjenika voditelja Strukovnih razreda HKZR, članova Nadzornog odbora HKZR i članova Suda HKZR u prvom stupnju i članova Suda HKZR u drugom stupnju, za mandatno razdoblje od 2022. do 2026. godine.
 2. Središnje izborno povjerenstvo će glasovanje elektroničkim putem za jednu od mogućnosti “ZA” ili “PROTIV” navedenih obrazaca provesti najkasnije do 03. listopada 2021. godine.
 3. Središnje izborno povjerenstvo će najkasnije do 05. listopada 2021. godine propisati i objaviti na službenoj web stranici HKZR obrasce za kandidature za izbore voditelja i zamjenika voditelja Strukovnih razreda HKZR, članova Nadzornog odbora HKZR i članova Suda HKZR u prvom stupnju i članova Suda HKZR u drugom stupnju, za mandatno razdoblje od 2022. do 2026. godine.
 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Slijedom Odluke Predsjedništva HKZR-a o raspisivanju izbora za voditelje i zamjenike voditelja Strukovnih razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Suda HKZR u prvom stupnju i članove Suda HKZR u drugom stupnju, od 07. rujna 2021. godine, KLASA: 003-08/21-01/67, URBROJ: 351/01-21-1), a temeljem članka 4. Pravilnika o izboru tijela HKZR, donesena je Odluka kao u izreci.

Preuzmi dokument: Odluka Predsjedništva HKZR – poziv SIP-u za usvajanje izrađenih obrazaca elektroničkim putem

Temeljem članka 22a. Statuta HKZR, članka 4. stavka 3. Pravilnika o izboru tijela HKZR-a,
Predsjedništvo HKZR dana 28.09.2021. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju Središnjeg izbornog povjerenstva

1. Imenuje se Središnje izborno povjerenstvo za provedbu izbora za voditelje i zamjenike
voditelja Strukovnih razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Suda HKZR u
prvom stupnju i članove Suda HKZR u drugom stupnju za mandatno razdoblje od 2022. do
2026. godine.

2. Središnje izborno povjerenstvo sastoji se od Izbornih povjerenstava Strukovnih razreda
HKZR, kako slijedi.

Izborno povjerenstvo Strukovnog razreda za medicinsku-laboratorijsku djelatnost:
1. Deana Erceg, predsjednik Izbornog povjerenstva
2. Manda Markanović, zamjenik predsjednika Izbornog povjerenstva
3. Zvonka Bogović, član Izbornog povjerenstva
4. Slaven Ikić, član Izbornog povjerenstva
5. Diana Ribarić, zamjenik člana Izbornog povjerenstva
6. Ana Pešut, zamjenik člana Izbornog povjerenstva

Izborno povjerenstvo Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva:
1. Vedran Prahin, predsjednik Izbornog povjerenstva
2. Nikoleta Razum, zamjenik predsjednika Izbornog povjerenstva
3. Luka Jagić, član Izbornog povjerenstva
4. Patrik Josipović, član Izbornog povjerenstva
5. Vanja Grilec, zamjenik člana Izbornog povjerenstva
6. Monika Malobabić, zamjenik člana Izbornog povjerenstva

Izborno povjerenstvo Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije:
1. Mirta Špehar Kvesić, predsjednik Izbornog povjerenstva
2. Helena Drmić, zamjenik predsjednika Izbornog povjerenstva
3. Klara Dilber, član Izbornog povjerenstva
4. Marija Tufeković, član Izbornog povjerenstva
5. Jelena Zovko, zamjenik člana Izbornog povjerenstva
6. Veronika Lukić, zamjenik člana Izbornog povjerenstva

Izborno povjerenstvo Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost:
1. Jakov Pavić , predsjednik Izbornog povjerenstva
2. Dražen Horvatinec, zamjenik predsjednika Izbornog povjerenstva
3. Marko Čičak, član Izbornog povjerenstva
4. Denis Špiljak, član Izbornog povjerenstva
5. Dario Marelj, zamjenik člana Izbornog povjerenstva
6. Jadranko Oroz, zamjenik člana Izbornog povjerenstva

3. Rezultati o imenovanju Središnjeg izbornog povjerenstva HKZR objavit će se na službenoj
web stranici HKZR.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje

Slijedom Odluke Predsjedništva HKZR-a o raspisivanju izbora za voditelje i zamjenike
voditelja Strukovnih razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Suda HKZR u
prvom stupnju i članove Suda HKZR u drugom stupnju, od 07. rujna 2021. godine, KLASA:
003-08/21-01/67, URBROJ: 351/01-21-1), a temeljem članka 4. Pravilnika o izboru tijela
HKZR, na prijedlog Vijeća Strukovnih razreda HKZR, donesena je Odluka kao u izreci.

Preuzmi dokument: Odluka o imenovanju Središnjeg izbornog povjerenstva

Pravilnik o dodjeli novčane pomoći članovima HKZR-SR MLD PDF preuzimanje na linku: Pravilnik o dodjeli novčane pomoći članovima HKZR-SR MLD

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1)Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak za ostvarivanje prava na dodjelu novčane
pomoći u uvjetima kada Vlada RH donese odluku o proglašenju „katastrofe“ koja prekida
normalno odvijanje života i uzrokuje štetu većeg opsega na stambenom objektu u kojem
korisnik stanuje, u mjeri koja prelazi normalnu sposobnost člana HKZR-SR MLD da je sam
otkloni bez pomoći.
(2)Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na
muški i ženski rod.
Članak 2.
(1)Sredstva za dodjelu pomoći iz članka 1. ovog Pravilnika osiguravaju se iz sredstava
fonda za dodjelu jednokratne pomoći HKZR-SR MLD u skladu s godišnjim Financijskim
planom HKZR-SR MLD te će se dodijeliti članovima HKZR-SR MLD koji stanuju na području
koje je pogođeno „katastrofom“ iz članka 1. ovog Pravilnika.
Članak 3.
(1)Novčana pomoć dodjeljuje se jednokratno.
(2)Član HKZR-SR MLD koji je pretrpio štetu iz članka 1. ovog Pravilnika, ostvaruje pravo na
dodjelu novčane pomoći u visini koju odlukom odredi Vijeće SR MLD u okviru Financijskog
plana SR MLD.
II. OVLAŠTENICI PRAVA NA DODJELU NOVČANE POMOĆI
Članak 4.
(1)Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći pripada članu HKZR-SR MLD koji:
1. je upisan u registru HKZR-SR MLD,
2. u trenutku podnošenja zamolbe za dodjelu pomoći posjeduje važeće odobrenje za
samostalan rad (licencu),
3. je dostavio dokaz o pretrpljenoj šteti: izjava člana pod kaznenom i materijalnom
odgovornošću o nastaloj šteti (koja je sastavni dio obrasca Zahtjeva/izjave za dodjelu
jednokratne novčane pomoći), snimka oštećenog stambenog objekta ili odgovarajuća
dokumentacija nadležnog tijela koju treba dostaviti u roku od 6 mjeseci od podnošenja
zahtjeva za dodjelu novčane pomoći.
III. POSTUPAK ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI
Članak 5.
(1)Ovlaštenik prava na novčanu pomoć mora HKZR-SR MLD podnijeti popunjen propisani
obrazac Zahtjeva/izjave, koji je sastavni dio ovog Pravilnika te priložiti odgovarajući dokaz iz
članka 4. stavka 1. točke 3. ovog Pravilnika koji je osnova za traženje novčane pomoći.
(2) Zahtjevu se mora priložiti preslika osobne iskaznice i preslika IBAN tekućeg računa
ovlaštenika prava, odnosno podnositelja zahtjeva.
Članak 6.
(1) Zahtjev/izjava za dodjelu novčane pomoći iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika podnosi
se u roku od 30 dana od ispunjenja uvjeta navedenih u odredbama ovog Pravilnika.
(2) Zahtjev/izjava se može podnijeti elektroničkim putem uz naknadno dostavljeni dokaz iz
članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.
Članak 7.
(1) O podnesenom zahtjevu za dodjelu novčane pomoći odluku donosi Vijeće SR MLD.
(2) Protiv odluke Vijeća SR MLD podnositelj zahtjeva može podnijeti žalbu.
(3) Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana dostave odluke Vijeća SR MLD.
Članak 8.
(1) Ured SR MLD vodi evidenciju o svim zaprimljenim zahtjevima za dodjelu novčane
pomoći.
(2) Vijeće SR MLD je obvezno podnijeti izvješće o dodjeli novčane pomoći iz članka 1. stavka
1. ovog Pravilnika Nadzornom odboru.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
(1) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na zahtjeve koji su podneseni nakon stupanja na
snagu ovog Pravilnika.
(2) SR MLD isplaćuje novčane pomoći u financijskim okvirima predviđenim Financijskim
planom SR MLD za tekuću godinu, a koje ne narušavaju normalno financijsko poslovanje
HKZR-SR MLD.
(3) Isplata novčane pomoći predviđene ovim Pravilnikom realizirat će se prema redoslijedu
podnošenja, čim se za to steknu svi preduvjeti.

Članak 10.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave teksta Pravilnika na službenim mrežnim
stranicama HKZR.
Predsjednik Vijeća HKZR:
Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Bulog, dipl. san. ing.
v.r.
Pravilnik je objavljen na stranici HKZR dana 20. siječnja 2021. godine te je tog datuma
stupio na snagu.

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.

Slažem se Ne slažem se Više informacija Postavke privatnosti Saznajte više o našim pravilima o kolačićima