OBAVIJEST

članovima HKZR-a o provođenju kandidacijskog postupka za voditelje i zamjenike voditelja Strukovnih razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Suda HKZR u prvom stupnju i članove Suda HKZR u drugom stupnju za mandatno razdoblje od 2022. do 2026. godine

 1. Izborna skupština održat će se 04. prosinca 2021. godine na kojoj će se pored odluka koje se donose na redovnoj skupštini birati voditelji i zamjenici voditelja Strukovnih razreda HKZR, članovi Nadzornog odbora HKZR, članovi Suda HKZR u prvom stupnju i članovi Suda HKZR u drugom stupnju, za mandatno razdoblje od 2022. do 2026. godine.
 2. Kandidacijski postupak započinje  s danom objave obrazaca za provođenje kandidacijskog postupka na web stranici HKZR-a i trajat će do 04. studenog 2021. godine do kada prijedlozi kandidatura za tijela i članove tijela iz točke 1. ove Obavijesti trebaju prispjeti Središnjem izbornom povjerenstvu na naznačenu adresu na kraju ove Obavijesti.

Uz prijedloge treba obvezatno dostaviti pisano očitovanje svakog kandidata o prihvaćanju kandidature.

3. Kandidiranje se provodi na obrascima koje možete preuzeti ovdje:

4. Kandidate za voditelja Strukovnog razreda, odnosno zamjenika voditelja Strukovnog razreda, predlažu članovi  Komore, pripadnici pojedinog Strukovnog razreda. Za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti 2% potpisa članova Komore pripadnika Strukovnog razreda, s time da taj broj ne može iznositi manje od 20 potpisa pripadnika Strukovnog razreda.

Kandidat za voditelja i zamjenika voditelja Strukovnog razreda mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • da je član Komore,
 • završen stručni ili sveučilišni studij,
 • odobrenje za samostalan rad,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela,
 • da protiv kandidata nije izrečena disciplinska mjera Suda Komore, najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti iz koje se bira,
 • državljanin Republike Hrvatske.

Kandidat za voditelja Strukovnog razreda i zamjenika voditelja Strukovnog razreda dužan je za isticanje svoje kandidature priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za voditelja Strukovnog razreda i zamjenika Voditelja Strukovnog razreda, životopis, motivacijsko pismo te plan i program rada za mandatno razdoblje za koje ističe kandidaturu.

 1. Za pravovaljanost kandidature za članove Nadzornog odbora HKZR te članova Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju potrebno je prikupiti najmanje 1% potpisa pripadnika svakog Strukovnog razreda, s time da taj broj ne bude manji od 1.

Članovi Nadzornog odbora i članovi Sudova Komore ne mogu biti članovi niti jednog drugog tijela Komore.

 1. Za pravovaljanost kandidatura potrebno je prikupiti najmanje sljedeći broj potpisa:
BROJ ČLANOVA VODITELJ STRUKOVNOG RAZREDA ZAMJENIK VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ČLAN NO ČLAN SUDA U 1. STUPNJU ČLAN SUDA U 2. STUPNJU
SR DSI     1161 23 23 12 12 12
SR DRT    664 20 20 7 7 7
SR ZRTD 1915 38 38 19 19 19
SR MLD   4244 85 85 42 42 42
 1. Svaki član Komore svojim potpisom može podržati samo jednog kandidata za voditelja i zamjenika voditelja SR, člana Nadzornog odbora, a za članove Sudova Komore u prvom i drugom stupnju po 1 kandidata za svaki Sud.
 2. Voditelja i zamjenika voditelja svakog Strukovnog razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Sudova HKZR biraju delegati na Skupštini, pripadnici pojedinog Strukovnog razreda, tajnim glasovanjem.

Izborni postupak provodi Središnje izborno povjerenstvo HKZR.

 1. Temeljem izbora voditelja SR HKZR, Skupština HKZR potvrđuje predsjednika HKZR i dopredsjednike HKZR, prema redoslijedu utvrđenom Statutom HKZR.

Skupština HKZR, temeljem provedenih izbora, imenuje članove Nadzornog odbora HKZR i članove Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju.

 1. Prijedlozi kandidata s potpisnim listama, izjavama kandidata o prihvaćanju kandidature te ostalom propisanom dokumentacijom trebaju se dostaviti najkasnije do 04. studenog 2021. godine na sljedeću adresu.
 2. a) Ako se kandidirate za voditelja Strukovnog razreda HKZR molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu (na crte upisati Strukovni razred kojem pripadate):

 Hrvatska komora zdravstvenih radnika
10 000 Zagreb,  PP 191
n/p Središnje izborno povjerenstvo 

– Izbor za voditelja Strukovnog razreda ___________________________

 1. b) Ako se kandidirate za zamjenika voditelja Strukovnog razreda HKZR molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu (na crte upisati Strukovni razred kojem pripadate):

 Hrvatska komora zdravstvenih radnika
10 000 Zagreb,  PP 191
n/p Središnje izborno povjerenstvo 

– Izbor za zamjenika voditelja Strukovnog razreda _____________________

 1. c) Ako se kandidirate za člana Nadzornog odbora HKZR molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu (u zagradi upisati SR čiji ste član):

 Hrvatska komora zdravstvenih radnika
10 000 Zagreb,  PP 191
n/p Središnje izborno povjerenstvo 

– Izbor za člana Nadzornog odbora HKZR (_______)

 1. d) Ako se kandidirate za člana Sudova HKZR molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu (u zagradi upisati SR čiji ste član):

 Hrvatska komora zdravstvenih radnika
10 000 Zagreb,  PP 191
n/p Središnje izborno povjerenstvo 

 – Izbor za člana Sudova Komore (_______)

Za eventualna dodatna pitanja stojimo vam na raspolaganju putem sljedećih kontakt podataka.

SR DSI e-mail: sanitarno.inzenjerstvo@dsi.hkzr.hr ; tel: +385 95 77 22 013
SR ZRTD  e-mail: info@zrtd.hkzr.hr; tel: 01/ 777 4048
SR DRT e-mail: radna.terapija@drt.hkzr.hr; tel: +385 91 634 2384
SR MLD e-mail: mld@mld.hkzr.hr; tel/fax: +385 (0)1 370 60 55

Predsjedništvo HKZR

Komentari su onemogućeni.

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.

Slažem se Ne slažem se Više informacija Postavke privatnosti Saznajte više o našim pravilima o kolačićima