Author

maja

Browsing

Poštovani članovi HKZR-a,

dana 28. svibnja 2024. godine Središnje izborno povjerenstvo HKZR-a je, u postupku izbora za voditelja i zamjenika voditelja Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost HKZR, člana Nadzornog odbora HKZR te člana Suda HKZR u prvom stupnju i člana Suda HKZR u drugom stupnju za mandatno razdoblje od 2024. do 2026. godine, nakon produljenja roka za zaprimanje kandidatura za člana Nadzornog odbora HKZR, utvrdilo sljedeće pravovaljane kandidature:

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA ISPRED STRUKOVNOG RAZREDA ZA ZDRAVSTVENO RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST:

  1. MAJA KARIĆ

Izborna Skupština Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika održat će se, sukladno odluci Predsjedništva Komore (KLASA: 025-01/24-01/64, URBROJ: 351/01-24-1) dana 29. lipnja 2024. godine na kojoj će delegati SR ZRTD birati voditelja i zamjenika voditelja Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost HKZR, člana Nadzornog odbora HKZR te člana Suda HKZR u prvom stupnju i člana Suda HKZR u drugom stupnju za ostatak mandatnog razdoblja od 2024. do 2026. godine, a sukladno niže navedenim kandidacijskim listama.

KANDIDACIJSKA LISTA ZA VODITELJA I ZAMJENIKA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA ZDRAVSTVENO RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST HKZR, ČLANA NADZORNOG ODBORA HKZR TE ČLANA SUDA HKZR U PRVOM STUPNJU I ČLANA SUDA HKZR U DRUGOM STUPNJU ZA MANDATNO RAZDOBLJE OD 2024. DO 2026. GODINE

KANDIDACIJSKA LISTA ZA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA ZDRAVSTVENO RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST:

  1. MIROSLAV BAŠIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ZAMJENIKA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA ZDRAVSTVENO RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST:

  1. DARIO CELJAK

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA ISPRED STRUKOVNOG RAZREDA ZA ZDRAVSTVENO RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST:

  1. MAJA KARIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA SUDOVA KOMORE STRUKOVNOG RAZREDA ZA ZDRAVSTVENO RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST:

  1. KRUNOSLAV FABIJANIĆ (u prvom stupnju)
  2. HRVOJE KUHNER (u drugom stupnju)

Poštovani članovi HKZR-a,
u postupku izbora za voditelja i zamjenika voditelja Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološku-tehnološku djelatnost HKZR, člana Nadzornog odbora HKZR te člana Suda HKZR u prvom stupnju i člana Suda HKZR u drugom stupnju, dana 6. svibnja 2024. godine Središnje izborno povjerenstvo Komore nije utvrdilo pravovaljane kandidature za člana Nadzornog odbora HKZR ispred Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost HKZR.

Sukladno prijedlogu Središnjeg izbornog povjerenstva Komore te odluci Predsjedništva Hrvatske komore zdravstvenih radnika, produljuje se rok za zaprimanje prijedloga kandidatura za člana Nadzornog odbora HKZR ispred Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost HKZR.

Prijedlozi kandidatura moraju prispjeti u Središnje izborno povjerenstvo najkasnije do 27. svibnja 2024. godine. Uz prijedloge treba obavezno dostaviti pisano očitovanje svakog kandidata o prihvaćanju kandidature.
Obrasce te ostale upute možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://hkzr.hr/hr/2024/04/obavijest-clanovima-sr-zrtd-hkzr-a-o-provodenju-kandidacijskog-postupka-za-voditelja-i-zamjenika-voditelja-strukovnog-razreda-za-zdravstvenu-radiolosko-tehnolosku-djelatnost-hkzr-clana-nadzornog-odb/

1. Izborna skupština održat će se 11. svibnja 2024. godine na kojoj će birati Voditelj i Zamjenik voditelja Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost HKZR, člana Nadzornog odbora HKZR te člana Suda HKZR u prvom stupnju i člana Suda HKZR u drugom stupnju, za mandatno razdoblje od 2024. do 2026. godine.

2. Kandidacijski postupak započinje  s danom objave obrazaca za provođenje kandidacijskog postupka na web stranici HKZR-a i trajat će do 29. travnja 2024. godine do 16.00 sati do kada prijedlozi kandidatura za tijela i članove tijela iz točke 1. ove Obavijesti trebaju prispjeti Središnjem izbornom povjerenstvu na naznačenu adresu na kraju ove Obavijesti.

Uz prijedloge treba obvezatno dostaviti pisano očitovanje svakog kandidata o prihvaćanju kandidature.

3. Kandidiranje se provodi na obrascima koje možete preuzeti ovdje:

Obrazac 01-24 Podaci o kandidatu za Voditelja SR ZRTD

Obrazac 02-24 Podaci o kandidatu za Zamjenika voditelja SR ZRTD

Obrazac 03-24 Izjava o prihvaćanju kandidature za voditelja SR ZRTD HKZR

Obrazac 04-24 Izjava o prihvaćanju kandidature za Zamjenika voditelja SR ZRTD HKZR

Obrazac 05-24 Podaci o kandidatu za člana Nadzornog odbora HKZR

Obrazac 06-24 Izjava o prihvaćanju kandidature za člana Nadzornog odbora HKZR

Obrazac 07-24 Podaci o kandidatu za Sudove HKZR

Obrazac 08-24 Izjava o prihvaćanju kandidature za člana Sudova HKZR

4. Kandidate za voditelja Strukovnog razreda, odnosno zamjenika voditelja Strukovnog razreda, predlažu članovi Komore, pripadnici pojedinog Strukovnog razreda. Za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti 2% potpisa članova Komore pripadnika Strukovnog razreda, s time da taj broj ne može iznositi manje od 20 potpisa pripadnika Strukovnog razreda.

Kandidat za voditelja i zamjenika voditelja Strukovnog razreda mora ispunjavati sljedeće uvjete:

-da je član Komore,
-završen stručni ili sveučilišni studij,
-odobrenje za samostalan rad,
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela,
-da protiv kandidata nije izrečena disciplinska mjera Suda Komore, najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti iz koje se bira,
-državljanin Republike Hrvatske.

Kandidat za voditelja Strukovnog razreda i zamjenika voditelja Strukovnog razreda dužan je za isticanje svoje kandidature priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za voditelja Strukovnog razreda i zamjenika Voditelja Strukovnog razreda, životopis, motivacijsko pismo te plan i program rada za mandatno razdoblje za koje ističe kandidaturu.

5. Za pravovaljanost kandidature za članove Nadzornog odbora HKZR te članova Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju potrebno je prikupiti najmanje 1% potpisa pripadnika svakog Strukovnog razreda, s time da taj broj ne bude manji od 1.

Članovi Nadzornog odbora i članovi Sudova Komore ne mogu biti članovi niti jednog drugog tijela Komore.

6. Za pravovaljanost kandidatura potrebno je prikupiti najmanje sljedeći broj potpisa:

BROJ ČLANOVA

VODITELJ STRUKOVNOG RAZREDA

ZAMJENIK VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA

ČLAN NO

ČLAN SUDA U 1. STUPNJU

ČLAN SUDA U 2. STUPNJU

2083

42

42

21

21

21

7. Svaki član Komore svojim potpisom može podržati samo jednog kandidata za voditelja i zamjenika voditelja SR, člana Nadzornog odbora, a za članove Sudova Komore u prvom i drugom stupnju po 1 kandidata za svaki Sud.

8. Voditelja i zamjenika voditelja svakog Strukovnog razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Sudova HKZR biraju delegati na Skupštini, pripadnici pojedinog Strukovnog razreda, tajnim glasovanjem.

Izborni postupak provodi Središnje izborno povjerenstvo HKZR.

9. Temeljem izbora voditelja SR HKZR, Skupština HKZR potvrđuje predsjednika HKZR i dopredsjednike HKZR, prema redoslijedu utvrđenom Statutom HKZR.

Skupština HKZR, temeljem provedenih izbora, imenuje članove Nadzornog odbora HKZR i članove Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju.

10. Prijedlozi kandidata s potpisnim listama, izjavama kandidata o prihvaćanju kandidature te ostalom propisanom dokumentacijom trebaju se dostaviti najkasnije do 29. travnja 2024. godine do 16.00 sati na sljedeću adresu.

a) Ako se kandidirate za voditelja Strukovnog razreda HKZR molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu

Hrvatska komora zdravstvenih radnika
10 000 Zagreb,  PP 191
n/p Središnje izborno povjerenstvo
Izbor za voditelja Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost

b) Ako se kandidirate za Zamjenika voditelja Strukovnog razreda HKZR molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu:

Hrvatska komora zdravstvenih radnika
10 000 Zagreb,  PP 191
n/p Središnje izborno povjerenstvo
Izbor za zamjenika Voditelja Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost

c) Ako se kandidirate za člana Nadzornog odbora HKZR molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu:

Hrvatska komora zdravstvenih radnika
10 000 Zagreb,  PP 191
n/p Središnje izborno povjerenstvo
Izbor za člana Nadzornog odbora HKZR

 d) Ako se kandidirate za člana Sudova HKZR molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu:

Hrvatska komora zdravstvenih radnika
10 000 Zagreb,  PP 191
n/p Središnje izborno povjerenstvo
Izbor za člana Sudova Komore

Za eventualna dodatna pitanja stojimo vam na raspolaganju putem sljedećih kontakt podataka.

HKZR e-mail: hkzr@hkzr.hr ; 01 4667 990

SR ZRTD  e-mail: info@zrtd.hkzr.hr;  01 777 4048

Nastavno na objavu Javnog poziva svim zainteresiranim članovima HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu HKZR od 06. ožujka 2024. godine, Predsjedništvo Hrvatske komore zdravstvenih radnika obavještava zainteresirane članove HKZR o produljenju roka za prijave za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu HKZR do 01. travnja 2024. godine do 23,59 sati. Prijave se podnose elektroničkom poštom na adresu: hkzr@hkzr.hr

Ostale odredbe Javnog poziva svim zainteresiranim članovima HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu HKZR ((KLASA: 025-01/24-01/31, URBROJ: 351/01-24-4, od 06. ožujka 2024.godine) ostaju nepromijenjene.

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.

Slažem se Ne slažem se Više informacija Postavke privatnosti Saznajte više o našim pravilima o kolačićima