Odluka o produljenju roka za kandidacijski postupak za zamjenika Voditelja SR DRT, člana suda SR DRT i člana suda SR ZRTD Novosti - 8. veljače 2018.


Klasa: 003-08/17-01/76
Ur.broj: 351/01-18-74
Zagreb, 08.02.2018.g.


Temeljem članka 22.a. Statuta HKZR te provedenog elektronskog glasovanja Predsjednica HKZR donosi sljedeću

ODLUKU

1. Produžuje se rok za kandidacijski postupak za zamjenika Voditelja SR DRT, člana suda SR DRT i člana suda SR ZRTD.


2. Rok za podnošenje kandidatura za mjesto zamjenika Voditelja SR DRT, člana suda SR DRT i člana suda SR ZRTD istječe
zaključno sa petkom 09. veljače 2018. godine do 14,00 sati. Uvjetuju se kandidati da osobno dostave kandidature u Ured Općih poslova, Ilica 229/I.


3. Prijave kandidata pristigle nakon roka neće se razmatrati.


4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Obrazloženje:
Obzirom na nepravovaljanost provedenog kandidacijskog postupka zbog nepristiglih i nepravovaljanih prijava za tijela i članove tijela (zamjenika voditelja SR DRT, člana suda SR DRT i člana suda SR ZRTD), postupajući sukladno općim aktima HKZR –a bilo je potrebno odlučiti kao u Izreci.

 

Predsjednica HKZR
Saša Radić, bacc.therap.occup.


Vezane objave:

Kandidacijske liste za tijela HKZR-a
Novosti
Obavijest članovima HKZR-a o provođenju kandidacijskog postupka za Voditelje i zamjenike voditelja SR, članove NO te članove Sudova u prvom i drugom stupnju
Novosti
OBAVIJEST ČLANOVIMA HKZR O ODRŽANOJ IZVANREDNOJ SJEDNICI SKUPŠTINE DANA 24.09.2011.
Događaji