Tag

licenca

Browsing

Predsjedništvo Hrvatske komore zdravstvenih radnika je dana 22. veljače 2012. god. donijelo Odluku koju je uputilo Povjerenstvima za staleška pitanja svih Strukovnih razreda Komore, kojom je zatražilo od povjerenstava da, u roku od najviše 30 dana, pregledaju svu dokumentaciju članova Komore kojima još nije izdano Odobrenje za samostalan rad.

Ukoliko je dostavljena sva potrebna dokumentacija, sukladno članku 2. i 3. Pravilnika o registru članova HKZR, izdat će se Odobrenje za samostalni rad.

Nepodmirene obveze prema HKZR će biti knjižene u poslovnim knjigama Komore.

x

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

I accept I decline