Obrasci

ČLANSTVO:

AKTIVIRANJE ČLANSTVA:
Zahtjev za upis u registar članova HKZR
Zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalan rad
Izjava o poštivanju etičkih i deontoloških načela
Izjava o suglasnosti

PROMJENA PODATAKA:
Zahtjev za promjenom podataka

MIROVANJE:
Zahtjev za mirovanjem članstva
Izjava podvrde statusa nezaposlene osobe
Zahtjev za aktiviranje članstva u HKZR

Zahtjev za ispis iz Registra

TRAJNO USAVRŠAVANJE:

UPUTE za pripremu Planova trajnog usavršavanja
PRIJAVA Plana trajnog usavršavanja
EVIDENCIJA prisutnih na stručnom usavršavanju

POJEDINAČNI ZAHTJEV za vrednovanje trajnog usavršavanja
ZAHTJEV za vrednovanje trajnog usavršavanja – VANJSKI ORGANIZATOR

PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

Zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

OSTALO

Zamolba za izdavanjem duplikata odobrenja za samostalan rad i/ili članske iskaznice
Predložak Potvrde o radnom stažu članova SR DSI