Izjava o pristupačnosti mrežne stranice

Hrvatska komora zdravstvenih radnika obavezna je osigurati pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Hrvatske komore zdravstvenih radnika koje se nalazi na adresi www.hkzr.hr.

Hrvatska komora zdravstvenih radnika nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19;

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

 • Glavni izbornik moguće je koristiti koristeći tipku TAB na tipkovnici
 • U većini slučajeva tekstovi su poravnati u lijevo kako bi osobe s poremećajima koncentracije lakše čitale
 • Kontrasti pozadine i teksta su u propisanim omjerima gdje god je to moguće
 • Poveznice u većini slučajeva imaju opis lokacije na koju vode
 • Na stranicama nema video i audio sadržaja koji se sami pokreću bez interakcije korisnika
 • Stranicom se može upravljati posredstvom tipkovnice
 • Stranica je responzivna i prilagođena većini na rezolucija / uređaja
 • Na stranici nema automatske izmjene jezika tekstova koja bi zbunjivala korisnike
 • Radi bolje čitljivosti i lakšeg snalaženja posvećena je pozornost razmacima među elementima na stranici te dosljednost navigacije.

Status usklađenosti

Mrežno sjedište www.hkzr.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
 • Sve slike nemaju pridružen prikladni opis,
 • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.
 • Djelomičan dio teksta nije poravnat u lijevo
 • Trenutno ne postoji programski dodatak „widget“  pristupačnosti koji poboljšava usklađenost sa smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines), te Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).
 • Stranicama se ne može promijeniti kontrast
 • Trenutno nije dostupan glasovni čitač
 • Font na stranicama se trenutno ne može povećavati / smanjivati
 • Prije ispunjavanja obrasca, korisniku bi trebala biti ponuđena upita za ispunjavanje

Podizanje razine pristupačnosti

Hrvatska komora zdravstvenih radnika radi na uklanjanju uočenih neusklađenost i nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti naše mrežne stranice.

Unatoč naporima da sve stranice i sadržaji na našim stranicama učinimo dostupnima, djelomičan sadržaj nisu u potpunosti prilagođeni najstrožim standardnima pristupačnosti. Što rezultira posljedica ne pronalaska / trenutno nepostojanja najprikladnijeg tehnološkog rješenja.

U daljnjim nadogradnjama naše mrežne stranice na hkzr.hr implementirat će se sve preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti, te ćemo nastojati podići razinu pristupaćnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova je Izjava sastavljena 03. studenog 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatske komore zdravstvenih radnika.

Hrvatska komora zdravstvenih radnika će redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom Izjavom, da o tome obavijeste Hrvatsku komoru zdravstvenih radnika.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Hrvatske komore zdravstvenih radnika korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: hkzr@hkzr.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Dokument u formatu za preuzimanje: Izjava o pristupačnosti mrežne stranice

Komentari su onemogućeni.

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.

Slažem se Ne slažem se Više informacija Postavke privatnosti Saznajte više o našim pravilima o kolačićima