Kandidacijske liste za tijela HKZR-a Novosti - 16. veljače 2018.


KANDIDACIJSKA LISTA ZA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST SANITARNOG INŽENJERSTVA:

 

1.BRUNO CVETKOVIĆ

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ZAMJENIKA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST SANITARNOG INŽENJERSTVA:

 

1. DANIJEL BRKIĆ

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST SANITARNOG INŽENJERSTVA:

 

1. TOMISLAV VULIĆ

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA SUDOVA KOMORE STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST SANITARNOG INŽENJERSTVA:

 

1.MARIJA POLJAK

2.IVAN ŠKES

 

 

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA ZDRAVSTVENO RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST:

 

1.MIROSLAV BAŠIĆ

2.GORAN KUTLIĆ

 

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ZAMJENIKA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA ZDRAVSTVENO RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST:

 

1.IGOR MULKOVIĆ

2.TOMISLAV STANKOVIĆ

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA STRUKOVNOG RAZREDA ZA ZDRAVSTVENO RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST:

 

1.DAMIR  KNEŽEVIĆ

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA SUDOVA KOMORE STRUKOVNOG RAZREDA ZA ZDRAVSTVENO RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST:

 

1.MARIJA GALOVIĆ

2.NEVEN KRIVEC

3.JOŠKO ŽABKAR

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA  VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST RADNE TERAPIJE:

 

1.MIRJANA KUČINA

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ZAMJENIKA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST RADNE TERAPIJE:

 

1.MLADEN NOVOSELIĆ

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST RADNE TERAPIJE:

 

1.DAVOR DUIĆ

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA SUDOVA KOMORE STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST RADNE TERAPIJE:

 

 

1.ANDREA MATKOVIĆ

2.IVANA ŠTEDUL

 

 

 

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST:

 

1.JASNA MATIĆ

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ZAMJENIKA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST:

 

2.SANJA KUŠTREBA

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST:

 

1.NIVES BOŽIĆ

2.DALIBOR PETIR

3.BLAŽENKA SLAVULJ

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA SUDOVA KOMORE STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST:

 

1.ANA ACMAN BARIŠIĆ

2.MAJA MEZAK HERCEG

 

 


Vezane objave:

Odluka o produljenju roka za kandidacijski postupak za zamjenika Voditelja SR DRT, člana suda SR DRT i člana suda SR ZRTD
Novosti
Obavijest članovima HKZR-a o provođenju kandidacijskog postupka za Voditelje i zamjenike voditelja SR, članove NO te članove Sudova u prvom i drugom stupnju
Novosti
OBAVIJEST ČLANOVIMA HKZR O ODRŽANOJ IZVANREDNOJ SJEDNICI SKUPŠTINE DANA 24.09.2011.
Događaji