KLASA: 003-08/17-01/76

URBROJ: 351/01-18-2

Zagreb, 05.01.2018. godine

 

OBAVIJEST ČLANOVIMA HKZR-a

O PROVOĐENJU KANDIDACIJSKOG POSTUPKA ZA VODITELJE I ZAMJENIKE

VODITELJA STRUKOVNIH RAZREDA, ČLANOVE NADZORNOG ODBORA TE

          ČLANOVE SUDOVA KOMORE U PRVOM I DRUGOM STUPNJU

 

1.Izborna skupština održat će se 24. veljače 2018.god. na kojoj će se birati Voditelji SR, zamjenici Voditelja SR, članovi Nadzornog odbora HKZR i članovi Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju za mandatno razdoblje od 2018. – 2022.god.

2.Kandidacijski postupak započinje  s danom objave obrazaca za provođenje kandidacijskog postupka na web stranici HKZR-a i trajat će do 31. siječnja 2018.god. do kada prijedlozi kandidatura za tijela i članove tijela iz točke 1. ove Obavijesti trebaju prispjeti Središnjem izbornom povjerenstvu na naznačenu adresu na kraju ove Obavijesti.

Uz prijedloge treba obvezatno dostaviti pisano očitovanje svakog kandidata o prihvaćanju kandidature.

3.Kandidiranje se provodi na obrascima koje možete preuzeti ovdje:

– Obrazac-01-18-Podaci-o-kandidatu-za-Voditelja-Strukovnog-razreda-HKZR

– Obrazac-02-18-Podaci-o-kandidatu-za-Zamjenika-voditelja-Strukovnog-razreda-HKZR

– Obrazac-03-18-Izjava-o-prihvaćanju-kandidature-za-voditelja-SR-HKZR

– Obrazac-04-18-Izjava-o-prihvaćanju-kandidature-za-zamjenika-voditelja-SR-HKZR

– Obrazac-05-18-Podaci-o-kandidatu-za-Nadzorni-odbor- HKZR

– Obrazac-06-18-Izjava-o-prihvaćanju-kandidature-za-člana-Nadzornog-odbora-HKZR

– Obrazac-07-18-Podaci-o-kandidatu-za-Sudove-HKZR

– Obrazac-08-18-Izjava-o-prihvaćanju-kandidature-za-člana-Sudova-HKZR

 

4.Kandidate za voditelja Strukovnog razreda, odnosno zamjenika voditelja Strukovnog razreda, predlažu članovi Komore, pripadnici pojedinog Strukovnog razreda. Za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti 2% potpisa članova Komore pripadnika Strukovnog razreda, s time da taj broj ne može iznositi manje od 20 potpisa pripadnika Strukovnog razreda.

Kandidat za voditelja i zamjenika voditelja Strukovnog razreda mora ispunjavati sljedeće uvjete:

-da je član Komore,

-završen stručni ili sveučilišni studij,

-odobrenje za samostalan rad,

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela,

-da protiv kandidata nije izrečena disciplinska mjera Suda Komore, najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti iz koje se bira,

-državljanin Republike Hrvatske.

Kandidat za voditelja Strukovnog razreda i zamjenika voditelja Strukovnog razreda dužan je za isticanje svoje kandidature priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za voditelja Strukovnog razreda i zamjenika Voditelja Strukovnog razreda, životopis, motivacijsko pismo te plan i program rada za mandatno razdoblje za koje ističe kandidaturu.

5.Za pravovaljanost kandidature za članove Nadzornog odbora HKZR te članova Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju potrebno je prikupiti najmanje 1% potpisa pripadnika svakog Strukovnog razreda, s time da taj broj ne bude manji od 1.

Članovi Nadzornog odbora i članovi Sudova Komore ne mogu biti članovi niti jednog drugog tijela Komore.

6.Za pravovaljanost kandidatura potrebno je prikupiti najmanje sljedeći broj potpisa:

Broj članova

Voditelj SR zamjenik Voditelja SR član NO član suda u 1. stupnju

član suda u 2. stupnju

SR DSI

20

20 9 9

9

SR DRT

20

20 6 6

6

SR ZRTD

34 34 17 17

17

SR MLD

81 81 41 41

41

 

 

7.Svaki član Komore svojim potpisom može podržati samo jednog kandidata za Voditelja i zamjenika Voditelja SR, člana Nadzornog odbora, a za članove sudova Komora u 1. i 2. stupnju po 1 kandidata za svaki sud.

8.Voditelja i zamjenika Voditelja svakog Strukovnog razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Sudova HKZR biraju delegati na Skupštini, pripadnici pojedinog Strukovnog razreda, tajnim glasovanjem.

Izborni postupak  provodi Središnje izborno povjerenstvo HKZR.

9.Temeljem izbora Voditelja SR HKZR, Skupština HKZR potvrđuje Predsjednika HKZR i dopredsjednike HKZR, prema redoslijedu utvrđenom Statutom HKZR.

Skupština HKZR, temeljem provedenih izbora, imenuje članove Nadzornog odbora HKZR i članove Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju.

10.Prijedlozi kandidata s potpisnim listama, izjavama kandidata o prihvaćanju kandidature te ostalom propisanom dokumentacijom trebaju se dostaviti najkasnije do 31. siječnja 2018.god. na sljedeću adresu:

 

a) Ako se kandidirate za Voditelja Strukovnog razreda molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu (na crte upisati Strukovni razred kojem pripadate):

                            Hrvatska komora zdravstvenih radnika

                                    10 000 Zagreb,  PP 191

                             n/p Središnje izborno povjerenstvo 

– Izbor za voditelja Strukovnog razreda ___________________________

 

b)Ako se kandidirate za Zamjenika voditelja Strukovnog razreda molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu (na crte upisati Strukovni razred kojem pripadate):

                            Hrvatska komora zdravstvenih radnika

                                    10 000 Zagreb,  PP 191

                             n/p Središnje izborno povjerenstvo 

– Izbor za zamjenika Voditelja Strukovnog razreda _____________________

 

c)Ako se kandidirate za člana Nadzornog odbora Komore molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu (u zagradi upisati SR čiji ste član):

                      Hrvatska komora zdravstvenih radnika

                                    10 000 Zagreb,  PP 191

                             n/p Središnje izborno povjerenstvo 

        – Izbor za člana Nadzornog odbora Komore (_______)

 

d)Ako se kandidirate za člana Sudova Komore molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu (u zagradi upisati SR čiji ste član):

                              Hrvatska komora zdravstvenih radnika

                                         10 000 Zagreb,  PP 191

                             n/p Središnje izborno povjerenstvo 

                    – Izbor za člana Sudova Komore (_______)

 

 

Ako imate dodatnih pitanja slobodno kontaktirajte Urede Komore:

SR DSI e-mail: sanitarno.inzenjerstvo@dsi.hkzr.hr ; 01 4667 990

SR ZRTD  e-mail: info@zrtd.hkzr.hr;  01 777 4048

SR DRT e-mail: radna.terapija@drt.hkzr.hr; 01 779 2523

SR MLD e-mail: mld@mld.hkzr.hr; 01 370 6055

 

 

Predsjedništvo HKZR

 

 

Komentari su onemogućeni.

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.

Slažem se Ne slažem se Više informacija Postavke privatnosti Saznajte više o našim pravilima o kolačićima