Predsjedništvo

PREDSJEDNIŠTVO:

Predsjednica HKZR:

SAŠA RADIĆ
bacc.therap.occup
Voditeljica Strukovnog Razreda Za Djelatnost Radne Terapije
radna.terapija@drt.hkzr.hr

 

Dopredsjednici HKZR:

JASNA MATIĆ
bacc.med.lab.diagn.
Voditeljica Strukovnog Razreda Za Medicinsko-Laboratorijsku Djelatnost
voditeljica@mld.hkzr.hr

 

HELENA MEDVEDEC
bacc.radiol.techn.
Voditeljica Strukovnog Razreda Za Zdravstvenu Radiološko-Tehnološku Djelatnost
helena.medvedec@zrtd.hkzr.hr

 

BRUNO CVETKOVIĆ
dipl.san.ing.
Voditelj Strukovnog Razreda Za Djelatnost Sanitarnog Inženjerstva
bruno.cvetkovic@dsi.hkzr.hr