Nadzorni Odbor

MARGARETA LUKAČIN
Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva
no@dsi.hkzr.hr

 

LEON ALIČIĆ
Strukovni razred za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost
no@zrtd.hkzr.hr

 

DARIJA VRZIĆ
Strukovni razred za medicinsko -laboratorijsku djelatnost
no@mld.hkzr.hr

 

MARLENA KOVAČEVIĆ
Strukovni razred za djelatnost radne terapije
no@drt.hkzr.hr