Svaki član treba dostaviti:

1 . dokaz o uplati 300,00 kn na račun svojeg strukovnog razreda (brojevi računa su na našoj web stranici).
U model napišite HR00, a u poziv na broj primatelja Vaš OIB.
2. Ispuniti Zahtjev za upis u registar članova HKZR (obrazac se nalazi na našoj web stranici pod rubrikom „dokumenti“)
3. Ispuniti Zahtjev za odobrenje za samostalan rad (obrazac se nalazi na našoj web stranici pod rubrikom „dokumenti“)
4. Ispuniti Izjavu o poštivanju etičkih i deontoloških načela (obrazac se nalazi na našoj web stranici pod rubrikom „dokumenti“)
5. Domovnicu (ovjerenu kod poslodavca ili javnog bilježnika ili original – original ćemo vam vratiti poštom)
6. Svjedodžba/diploma (ovjerenu kod poslodavca ili javnog bilježnika ili original – original ćemo vam vratiti poštom)
7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ovjereno kod poslodavca ili javnog bilježnika ili original – original ćemo vam vratiti poštom)

Ukoliko je zbog sklapanja/razvoda braka različito prezime na Svjedodžbi/Diplomi ili Uvjerenju o položenom stručnom ispitu, potreban je i Vjenčani list (ovjeren kod poslodavca ili javnog bilježnika ili original – original ćemo vam vratiti poštom)/ ili Rodni list.

Zaposleni članovi (neovisno rade li u struci ili izvan struke) dostavljaju još i:

1. Izjavu o ustezanju plaće na ime članarine (obrazac se nalazi na našoj web stranici pod rubrikom „dokumenti“- isprintajte u 2 primjerka, oba primjerka Vam mora poslodavac ovjeriti i potpisati, jedan primjerak šaljete nama, a jedan ostaje kod poslodavca u računovodstvu)

Nezaposleni članovi dostavljaju još i :

1. Izjavu potvrde statusa nezaposlene osobe (obrazac se nalazi na našoj web stranici pod rubrikom „dokumenti“)
2. Potvrdu s HZZ-a (kopiju) ili Potvrdu s HZMO-a (isto kopiju). Jednu od navedenih potvrda treba nam slati jednom godišnje dokle god traje period nezaposlenosti.

 

Dokumenti za upis mogu se slati poštom na adresu: HKZR, p.p.191, 10000 Zagreb ili donijeti na adresu Ilica 229, Zagreb, sukladno radnom vremenu ureda.

 

Svaki član obavezan je skupljati bodove (pogledati odgovor pod točkom 7.), plaćati članarinu (zaposleni članovi), dostavljati  jednom godišnje Potvrdu s HZZ-a o nezaposlenosti i/ili Potvrdu HZMO-a o prijavama i odjavama s mirovinskog osiguranja (nezaposleni članovi) i dostavljati dokumente vezane uz promjene osobnih podataka ili zaposlenja.

Članarina iznosi 0,8% neto plaće, a minimalno propisana članarina iznosi 40,00kn.

U slučajevima gdje bi izračunom od 0,8% neto plaće iznos bio manji od 40,00kn, primjenjuje se pravilo minimalno propisane članarine i plaća se 40,00kn.

Sve izmjene vezane uz zaposlenje, potrebno je dostaviti Komori. Od dokumenata potrebno je:

1. Ispuniti Zahtjev za aktiviranje članstva (obrazac se nalazi na našoj web stranici pod rubrikom „dokumenti“)
2. Izjavu o ustezanju plaće na ime članarine (obrazac se nalazi na našoj web stranici pod rubrikom „dokumenti“- isprintajte u dva primjerka, oba primjerka Vam mora poslodavac ovjeriti  i potpisati, jedan primjerak šaljete nama, a jedan ostaje kod poslodavca u računovodstvu
3. Kopija Ugovora o radu.

 

Potrebno je dostaviti Komori sljedeće:
1. Zahtjev za promjenu i nadopunu podataka
2. Kopiju dokumenta koji potvrđuje promjenu podataka.
3. Ukoliko je promijenjen poslodavac – i Izjavu o ustezanju plaće na ime članarine (obrazac se nalazi na našoj web stranici pod rubrikom „dokumenti“- isprintajte u dva primjerka, oba primjerka Vam mora poslodavac ovjeriti i potpisati, jedan primjerak šaljete nama, a jedan ostaje kod poslodavca u računovodstvu)

 

Potrebni bodovi razlikuju se ovisno o struci i razini obrazovanja:
* magistri sanitarnog inženjerstva, diplomirani sanitarni inženjeri, magistri radiološke tehnologije, magistri medicinsko-laboratorijske dijagnostike 120 bodova u razdoblju od šest godina,
* prvostupnici sanitarnog inženjerstva, prvostupnici radiološke tehnologije, prvostupnici radne terapije, prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike, inženjeri medicinske radiologije, viši radni terapeuti, viši fizikalni terapeuti – smjer radne terapije, inženjeri medicinsko- laboratorijske dijagnostike i prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike sa završenim tečajem iz citodijagnostike-citotehnologe ili sa završenim tečajem iz transfuzijske medicine 90 bodova u razdoblju od šest godina,
* sanitarni tehničari, zdravstveno-laboratorijski tehničari, zdravstveno-laboratorijski tehničari sa završenim tečajem iz citodijagnostike-citoskrinere i zdravstveno-laboratorijski tehničari sa završenim tečajem iz transfuzijske medicine 60 bodova u razdoblju od šest godina

Bodovi se skupljaju pohađanjem nekog od načina stručnog usavršavanja navedenih u Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti HKZR. Planovi trajnog stručnog usavršavanja objavljeni su na stranicama svakog Strukovnog razreda.

 

Razlozi za podnošenje navedenog Zahtjeva mogu biti: svi razlozi za mirovanje članstva (nezaposlenost, rodiljni i/ili roditeljski dopust, bolovanje duže od 42 dana, služenje vojne obveze, drugi opravdani razlozi) kao i postojanje nekog drugog opravdanog razloga zbog kojeg član HKZR nije bio u mogućnosti prikupljati bodove, a na temelju kojeg je moguće umanjiti broj bodova koje je član bio obavezan sakupiti u dvogodišnjem licencnom razdoblju u kojem su trajali prethodno navedeni razlozi.

 

Nakon upisa u Registar HKZR-a bit će Vam dodijeljeno korisničko ime i lozinka na temelju kojeg ćete moći ulaziti u Registar na webu i provjeravati na svom profilu ispravnost unesenih podataka.

Kontaktirajte administratora svoje struke unutar Komore koji će Vam dodijeliti novu lozinku i obavijestiti Vas o korisničkom imenu.

Da, ukoliko ste upisani u registar HKZR, potrebno je plaćati članarinu i skupljati bodove bez obzira što ne radite u struci. Nezaposlene osobe ili osobe čiji je status u mirovanju nisu obavezne plaćati članarinu.

Pravo na mirovanje članstva član HKZR može ostvariti u slučajevima: nezaposlenosti, ako je na rodiljnom i/ili roditeljskom dopustu, u slučaju bolovanja dužeg od 42 dana, u slučaju služenja vojne obveze i ako postoje drugi opravdani razlozi.
Potrebno je dostaviti Komori:
1. Zahtjev za mirovanjem članstva (obrazac se nalazi na našoj web stranici pod rubrikom „dokumenti“)
2. Izjavu o nezaposlenosti (obrazac se nalazi na našoj web stranici pod rubrikom „dokumenti!“) – ukoliko je nezaposlenost razlog mirovanja
3. Dokumentaciju koja dokazuje razloge zahtjeva za mirovanje ( Potvrda s HZZ, HZMO, Rješenje HZZO-a -rodiljni/roditeljski dopust, bolovanje duže od 42 dana)

Potrebno je dostaviti HKZR:
1. Potvrdu o uplati 300,00 kn na račun svojeg strukovnog razreda (brojevi računa su na našoj web stranici). U model napišite HR00, a u poziv na broj primatelja Vaš OIB.
2. Ispuniti Zahtjev za upis u registar članova HKZR (obrazac se nalazi na našoj web stranici pod rubrikom dokumenti. Ispuniti Zahtjev za odobrenje za samostalan rad (obrazac se nalazi na našoj web stranici pod rubrikom dokumenti)
4. Ispuniti Izjavu o poštivanju etičkih i deontoloških načela (obrazac se nalazi na našoj web stranici pod rubrikom dokumenti)
5. Diploma (ovjerenu kod poslodavca ili javnog bilježnika ili original – original ćemo vam vratiti poštom)
6. Ispuniti Zahtjev za promjenu i nadopunu podataka (obrazac se nalazi na našoj web stranici pod rubrikom dokumenti)
7. Izjavu o zadržavanju Odobrenja za samostalan rad (licence) za niži stupanj obrazovanja ukoliko Vam je to potrebno zbog potreba radnog mjesta ili nekog drugog opravdanog razloga.

 

Bodovi se načelno ne mogu prenositi iz jednog razdoblja u drugo. Bodovi se stječu u svakom dvogodišnjem licencnom razdoblju sukladno Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti HKZR, a licencna razdoblja se računaju od dana izdavanja odobrenja za samostalan rad.

U slučaju odlaska u inozemstvo, Komora može izdati tri potvrde (ovisno koju Vas poslodavac traži ili sve tri ukoliko niste sigurni koja će Vam trebati): EU potvrda, Potvrda o sukladnosti obrazovanja i Potvrda o trenutnom profesionalnom statusu. Potrebno je ispuniti Zahtjeve za izdavanje tih potvrda (obrasci se nalaze na našoj web stranici pod rubrikom Članstvo – Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija), te navedene Priloge koji se traže u svakom Zahtjevu.

Ispis iz registra može se zatražiti u slučajevima smrti (nasljednik umrlog), umirovljenja, osobne odluke za prestankom bavljenja svojom strukom ili drugog opravdanog razloga.
Potrebno je dostaviti:
1. Zahtjev za ispis iz registra (obrazac se nalazi na našoj web stranici pod rubrikom dokumenti)
2. Dokaz o razlogu ispisa – rješenje o umirovljenju, smrtni list
3. Original odobrenje za samostaln rad (licencu) i člansku iskaznicu

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.

Slažem se Ne slažem se Više informacija Postavke privatnosti Saznajte više o našim pravilima o kolačićima