Author

stribor

Browsing

21. – 23. travnja 2023. — Novi Vinodolski, Grand Wyndham Resort

TEME

 • Reforma zdravstva
 • Task shifting
 • eKarton – izazovi primjene i zaštita osobnih podataka pacijenata
 • Zaštita djeteta pacijenta
 • Priziv savjesti
 • Dekriminalizacija kaznenog djela nesavjesnog liječenja
 • Zakon o eutanaziji
 • Financiranje zdravstvenog sustava
 • Štrajk i kolektivno pregovaranje
 • Specifičnosti komuniciranja u zdravstvu
 • Vještine upravljanja

KOTIZACIJA:

Članovi organizatora/suorganizatora 132,72€+PDV
Ostali: 159,27€ + PDV
Kotizacija za sudjelovanje uključuje: sudjelovanje na predavanjima i panel raspravama cijelo vrijeme trajanja kongresa, kongresne i promo materijale, pauze za kavu.

SMJEŠTAJ:

U apartmanima na bazi PUNOG PANSIONA:
– 119€ po osobi i danu u jednokrevetnoj sobi
– 99€ po osobi i danu u dvokrevetnoj sobi

Boravišna pristojba uključena u cijenu
HRVATSKA
LIJEČNIČKA
KOMORA
Prijave na: kongres@aorta.hr

Preuzmite brošuru

ROVINJ 1.-3.4.2022.

 1. Predstavnici zdravstvenih struka putem strukovnih organizacija/komora trebaju biti od početka aktivno uključeni u izradu strateških planova, zakonskih i podzakonskih propisa iz segmenta zdravstva – svaka struka u svom segmentu.

U izradu zdravstvenih pravnih propisa svakako trebaju biti uključeni stručnjaci iz područja medicinskog prava. Samo interdisciplinarno djelovanje pravne struke i zdravstvenih profesionalaca put je za iznalaženje najboljih rješenja i preporuka na području zdravstva.

 1. Potrebno je jačati suradnju Ministarstva zdravstva sa komorama u zdravstvu i održavati redovite koordinacijske sastanke. Reforma u zdravstvu i prednosti koje se očekuju od pojedinih reformskih zahvata trebaju biti jasno predstavljeni neposrednim izvršiteljima poslova u zdravstvu.
 2. Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama potrebno je prilagoditi stvarnom stanju i potrebama.

Radna skupina imenovana od strane Ministarstva zdravstva za izradu Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Uredbe u najkraćem mogućem roku treba završiti započeti rad na prilagodbama Uredbe.

 1. Izostanak sustavnog planiranja kadrova u zdravstvu i financiranja novih radnih mjesta, hiperprodukcija kadrova, izostanak adekvatnog vrednovanja stupnja obrazovanja, neprepoznavanje stručnih kompetencija od strane resornog ministarstva kao regulatora i nedostatna mreža javne zdravstvene službe zajednički su problemi svih profesija u zdravstvu.
 2. Potrebno je jačati sustav odgovornosti pojedinca za očuvanje i unaprjeđenje svog zdravlja – pridržavanje uputa o liječenju, izbjegavanje rizičnih čimbenika koji ugrožavanju zdravlje, odgovornost pacijenta za pravovremeno prijavljivanje promjena svog zdravstvenog stanja i dr.

U tom smislu žurno bi trebalo pristupiti izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava pacijenata ili pristupiti izradi potpuno novog zakona koji bi uređivao i obveze (dužnosti) i odgovornosti pacijenata.

 1. Potreban je dodatan rad na informatizaciji zdravstva (dostupnost e-kartona, digitalizacija privatnih recepata).
 2. Potrebna je provedba svih obveza iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti u zakonom propisanim rokovima za njihovu provedbu, što se sustavno zanemaruje. Potrebno je pronaći najbolje rješenje za iniciranje njihove provedbe.

O webinaru

Cilj ovog webinara je pružiti odgovore na ključna pitanja zdravstvenih radnika vezano uz cijepljenje protiv COVID-19 i povećanje razine povjerenja u svakodnevnom radu s pacijentima koji oklijevaju u donošenju odluke o cijepljenju.
Webinar će se održati na hrvatskom jeziku, a prezentacije stranih predavača će u slučaju potrebe biti simultano prevođene na hrvatski jezik.

Program:

Uvod u webinar (5 min) – Prof. dr. sc. Branko Kolarić, moderator (Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar; Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci; Akademija medicinskih znanosti Hrvatske)

Prvi dio: Najvažnije nedoumice zdravstvenih radnika o cijepljenju (25 min)

 • Najnoviji dokazi o značaju, učinkovitosti i sigurnosti cjepiva protiv COVID-19 – Zvjezdana Lovrić Makarić, dr. med. (Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti, Hrvatski zavod za javno zdravstvo)
 • Pitanja i odgovori (odgovori na pitanja koja su postavili sudionici prilikom registracije na webinar ili putem poruka za vrijeme trajanja webinara)

Drugi dio: Uloga zdravstvenih radnika kod oklijevanja u donošenju odluka o cijepljenju (55 min)

 • Stavovi i povjerenje zdravstvenih radnika u cijepljenje – prezentacija rezultata ankete među zdravstvenim radnicima koji su sudjelovali u javnozdravstvenoj kampanji “Imaš znanje, budi primjer!”– Vesna Štefančić Martić, dr. med. (Povjerenstvo za javnozdravstvenu djelatnost, Hrvatska liječnička komora)
 • Pitanja i odgovori
 • Psihološke intervencije u smanjenju oklijevanja pri donošenju odluka o cijepljenju M.Sc.-Psych. Philipp Schmid (Department of Psychology, University of Erfurt, Germany)
 • Uloga zdravstvenih radnika u adresiranju oklijevanja kod donošenja odluke o cijepljenju kod pacijenata, primjer motivacijskog razgovora – Arnaud Gagneur (Odjel pedijatrije, Faculty of Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Quebec, Canada)
 • Pitanja i odgovori

Zaključci (5 min) – dr. Sc Branko Kolarić

Organizator webinara: Vaccine Confidence Project, London School of Hygiene.

Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar; Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora zdravstvenih radnika.

 Sudjelovanje na webinaru boduje se sukladno odlukama i pravilima pojedinih komora.

Svaki prijavljeni sudionik/ca webinara će dobiti potvrdu od Vaccine Confidence Project o sudjelovanju putem e-maila nakon webinara.

ODLUKU o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za voditelje i zamjenike voditelja Strukovnih razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Suda HKZR u prvom stupnju i članove Suda HKZR u drugom stupnju

 

PREUZMI PDF

 

Javni poziv svim zainteresiranim članovima HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu HKZR

Poštovani članovi HKZR,

sukladno članku 4. Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore zdravstvenih radnika, upućujemo Javni poziv svim zainteresiranim članovima HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu HKZR.

Molimo sve zainteresirane da elektroničkim putem dostave svoju molbu za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu na adresu e-pošte hkzr@hkzr.hr najkasnije do 20. rujna 2021. godine.

Rezultati o imenovanju članova Središnjeg izbornog povjerenstva za provedbu izbora za voditelje i zamjenike voditelja Strukovnih razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Suda HKZR u prvom stupnju i članove Suda HKZR u drugom stupnju za mandatno razdoblje od 2022. do 2026. godine, objavit će se na službenoj web stranici HKZR.

Predsjedništvo HKZR-a

Na temelju članka 22. a stavka 1. točke 11. Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika te članka 3., članka 4., članka 25., članka 36. i članka 37. Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Predsjedništvo HKZR-a elektroničkim putem dana 07. rujna 2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o raspisivanju izbora za voditelje i zamjenike voditelja Strukovnih razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Suda HKZR u prvom stupnju i članove Suda HKZR u drugom stupnju

 1. Raspisuju se izbori za voditelje i zamjenike voditelja Strukovnih razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Suda HKZR u prvom stupnju i članove Suda HKZR u drugom stupnju za mandatno razdoblje od 2022. do 2026. godine.

 

 1. Izborna skupština održat će se 04. prosinca 2021. godine (dio Redovne Skupštine).

 

 1. Predsjedništvo HKZR, na prijedlog Vijeća Strukovnih razreda HKZR, a temeljem javnog poziva koji će se objaviti na službenoj web stranici HKZR dana 10. rujna 2021. godine, imenovat će Središnje izborno povjerenstvo HKZR, koje se sastoji od Izbornih povjerenstava Strukovnih razreda koje čine:

– SR DSI predsjednik i dva (2) člana te zamjenik predsjednika i dva (2) zamjenika člana,

– SR ZRTD predsjednik i dva (2) člana te zamjenik predsjednika i dva (2) zamjenika člana,

– SR DRT predsjednik i dva (2) člana te zamjenik predsjednika i dva (2) zamjenika člana,

– SR MLD predsjednik i dva (2) člana te zamjenik predsjednika i dva (2) zamjenika člana.

Predsjedništvo HKZR će do 27. rujna 2021. imenovati članove Središnjeg izbornog povjerenstva. Izbore provodi Središnje izborno povjerenstvo.

 1. Središnje izborno povjerenstvo će najkasnije do 05. listopada 2021. godine objaviti na službenoj web stranici HKZR obrasce propisane Pravilnikom o izboru tijela HKZR, za postupak kandidiranja voditelja i zamjenika voditelja Strukovnih razreda HKZR te članova Nadzornog odbora HKZR i članova Suda HKZR u prvom stupnju i članova Suda HKZR u drugom stupnju.
 2. Prijedlozi kandidatura za voditelje i zamjenike voditelja Strukovnih razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR te članove Suda HKZR u prvom stupnju i članove Suda HKZR u drugom stupnju, moraju prispjeti u Središnje izborno povjerenstvo najkasnije do 04. studenog 2021. godine.

Uz prijedloge treba obvezatno dostaviti pisano očitovanje svakog kandidata o prihvaćanju kandidature.

 

 1. Kandidate za voditelja Strukovnog razreda, odnosno zamjenika voditelja Strukovnog razreda, predlažu članovi Komore, pripadnici pojedinog Strukovnog razreda. Za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti 2% potpisa članova Komore pripadnika Strukovnog razreda, s time da taj broj ne može iznositi manje od 20 potpisa pripadnika Strukovnog razreda.

Kandidat za voditelja i zamjenika voditelja Strukovnog razreda mora ispunjavati sljedeće uvjete:

-da je član Komore,

-završen stručni ili sveučilišni studij,

-odobrenje za samostalan rad,

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela,

-da protiv kandidata nije izrečena disciplinska mjera Suda Komore, najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti iz koje se bira,

-državljanin Republike Hrvatske.

Kandidat za voditelja Strukovnog razreda i zamjenika voditelja Strukovnog razreda dužan je za isticanje svoje kandidature priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za voditelja Strukovnog razreda i zamjenika voditelja Strukovnog razreda, životopis, motivacijsko pismo te plan i program rada za mandatno razdoblje za koje ističe kandidaturu.

 1. Za pravovaljanost kandidature za članove Nadzornog odbora HKZR te članove Suda HKZR u prvom stupnju i članove Suda HKZR u drugom stupnju potrebno je prikupiti najmanje 1% potpisa pripadnika svakog Strukovnog razreda, s time da taj broj ne bude manji od 1.

Članovi Nadzornog odbora i članovi Sudova Komore ne mogu biti članovi niti jednog drugog tijela Komore.

 1. Za pravovaljanost kandidatura potrebno je prikupiti najmanje slijedeći broj potpisa:

 

BROJ ČLANOVA VODITELJ STRUKOVNOG RAZREDA ZAMJENIK VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ČLAN NO ČLAN SUDA U 1. STUPNJU ČLAN SUDA U 2. STUPNJU
SR DSI     1161 23 23 12 12 12
SR DRT    664 20 20 7 7 7
SR ZRTD 1915 38 38 19 19 19
SR MLD   4244 85 85 42 42 42
         

 

 1. Na kandidacijski postupak tijela koja se biraju na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Pravilnika o izboru delegata Skupštine HKZR.
 2. Voditelja i zamjenika voditelja svakog Strukovnog razreda HKZR, kao i članove Nadzornog odbora HKZR i članove Sudova HKZR biraju delegati na Skupštini, pripadnici pojedinog Strukovnog razreda, tajnim glasovanjem.
 3. Predsjednika Komore i tri dopredsjednika potvrđuje Skupština nakon što su provedeni izbori za voditelje Strukovnih razreda, prema redoslijedu utvrđenom Statutom HKZR.

Temeljem provedenih izbora, Skupština HKZR imenuje članove Nadzornog odbora HKZR i članove Suda HKZR u prvom stupnju i članove Suda HKZR u drugom stupnju.

Predsjedništvo HKZR

PREUZMI U PDF-U

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.

Slažem se Ne slažem se Više informacija Postavke privatnosti Saznajte više o našim pravilima o kolačićima