Tag

sanitarno inženjerstvo

Browsing

Temeljem dopisa Ministarstva zdravlja, Urbroj: 534-02-2/5-12-3 od 02. travnja 2012. god., a vezano uz zahtjev za pristup informacijama koji se odnosi na polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika djelatnosti sanitarnog inženjerstva (Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika, NN 2/11.), pozivamo navedene zdravstvene radnike, da ukoliko ispunjavaju uvjete za polaganje stručnog ispita, podnesu prijavu Ministarstvu zdravlja sa sljedećom dokumentacijom: ovjerenu presliku domovnice i diplome, odnosno svjedodžbe te potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na poslovima sanitarnog inženjerstva.

Nakon što Ministarstvo zdravlja zaprimi određeni broj prijava za polaganje stručnog ispita, bit će u mogućnosti organizirati polaganje stručnog ispita za zdravstvene radnike djelatnosti sanitarnog inženjerstva.

x

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

I accept I decline