Novosti

Zaključci sa sjednica Predsjedništva HKZR i Tijela HKZR

8. veljače 2016., napisao Administrator u sekciji Zapisnici sa Skupštine, Predsjedništva i Nadzornog odbora Komore

Poštovani članovi, u nastavku možete preuzeti Zaključke sa sjednica Predsjedništva HKZR od 16.09.2015. do 27.01.2016. kao i Zaključke sa sjednica Skupštine HKZR i Nadzornog odbora HKZR. ZAKLJUČI SA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA I TIJELA HKZR

Opširnije >>

Prijedlog dopuna Pravilnika o registru članova HKZR-a, Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licenci) HKZR, te Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti HKZR

8. veljače 2016., napisao Administrator u sekciji Novosti

Objavljuje se prijedlog dopuna Pravilnika o registru članova HKZR-a, Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licenci) HKZR, te Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti HKZR (dopune su evidentirane crveno). Prijedlogom predmetnih dopuna , nastoji se postići veća i brža učinkovitost rada Komore i Strukovnih razreda HKZR u cilju provedbe […]

Opširnije >>

Odluka o utvrđivanju naknade i visine naknade za izdavanje odobrenja za samostalan rad i iskaznice prilikom stjecanja drugog stupnja obrazovanja u struci

3. veljače 2016., napisao Administrator u sekciji Novosti

OBAVIJEST ZDRAVSTVENIM RADNICIMA O ODLUCI PREDSJEDNIŠTVA HKZR Temeljem odredbi članka 22a Statuta HKZR-a, dana 11.studenoga 2015.g. Predsjedništvo HKZR-a, na svojoj redovnoj sjednici donijelo je odluku  o utvrđivanju naknade i visine naknade za izdavanje odobrenja za samostalan rad i iskaznice prilikom stjecanja drugog stupnja obrazovanja u struci za članove Komore kako slijedi: Povodom zahtjeva za izdavanje odobrenja […]

Opširnije >>

Odluka o iznosu članarine za članove HKZR koji su državljani Republike Hrvatske, a zaposleni su u inozemstvu

3. veljače 2016., napisao Administrator u sekciji Novosti

OBAVIJEST ZDRAVSTVENIM RADNICIMA O ODLUCI SKUPŠTINE HKZR   Temeljem odredbi članka 15., stavka 1., točka 10. Statuta HKZR-a, dana 28.studenoga 2015.g. Skupština HKZR-a, na svojoj redovnoj sjednici donijela je odluku  o utvrđivanju visine i načina uplate članarine za članove Komore koji su državljani RH, a koji su zaposleni  u drugim državama izvan Republike Hrvatske, kako slijedi: […]

Opširnije >>

Prijedlog novog Statuta HKZR-a

20. prosinca 2015., napisao Administrator u sekciji Novosti

Objavljuje se prijedlog novog Statuta HKZR-a. Prijedlogom novog Statuta HKZR-a, nastoji se postići veća i brža učinkovitost rada Komore i Strukovnih razreda u cilju provedbe zaštite interesa svojih članova. Ujedno se želi jasnije definirati djelatnosti Strukovnih razreda u okviru Komore, kao i ovlasti tijela Komore i Strukovnih razreda, te lišiti temeljeni akt Komore kolizijskih odredbi […]

Opširnije >>

SPORAZUM HLK, HKZR, UNIST, PRAVST

30. studenoga 2015., napisao Administrator u sekciji Novosti

Imajući u vidu činjenicu da  su Hrvatska liječnička komora i Hrvatska komora zdravstvenih radnika  Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o liječništvu i Zakonom o djelatnostima u zdravstvu  definirane kao strukovne organizacije zdravstvenih radnika sa statusom pravne osobe;   Uzimajući u obzir temeljne poslove Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore zdravstvenih radnika u smislu: – čuvanja […]

Opširnije >>

SPORAZUM HLK I HKZR

30. studenoga 2015., napisao Administrator u sekciji Novosti

Imajući u vidu činjenicu da: – Hrvatska liječnička komora i Hrvatska komora zdravstvenih radnika su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti definirane kao strukovne organizacije zdravstvenih radnika sa statusom pravne osobe, – Hrvatska liječnička komora temeljem Zakona o liječništvu je samostalna i neovisna strukovna organizacija sa svojstvom prave osobe i javnim ovlastima, koja u okviru svojih djelatnosti predstavlja liječnike u […]

Opširnije >>

POZIV DELEGATIMA SKUPŠTINE HKZR ZA SKUPŠTINU HKZR

17. studenoga 2015., napisao Administrator u sekciji Događaji, Novosti

Na temelju članka 16. stavka 4. Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika, te članka 2. stavka 5. Poslovnika o radu Skupštine Komore upućujem POZIV DELEGATIMA SKUPŠTINE HKZR ZA SKUPŠTINU HKZR koja će se održati dana 28. studenog 2015. god., s početkom u 10,00 sati u Hotelu Antunović, Zagrebačka avenija 100, Zagreb. 10,00 – 12,00 Skupština SR; […]

Opširnije >>

Medicinsko Pravo u Sustavu Zdravstvene Djelatnosti

21. listopada 2015., napisao Administrator u sekciji Novosti

Poštovani članovi HKZR, obavještavamo Vas da će se u NP Plitvice 13. – 14. 11. 2015. godine održati simpozij medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem ”Medicinsko Pravo u Sustavu Zdravstvene Djelatnosti”. Simpozij organizira Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet u Splitu u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom i Hrvatskom komorom zdravstvenih radnika. Simpozij će se održati pod visokim pokroviteljstom Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde […]

Opširnije >>

ODLUKA O SJEDNICI SKUPŠTINE HKZR

30. rujna 2015., napisao Administrator u sekciji Događaji, Novosti

Temeljem  čl. 22a st. 1. toč. 11. Statuta HKZR te čl. 3. Pravilnika o izboru tijela HKZR, Predsjedništvo Komore je na svojoj sjednici dana  16. 9. 2015. g., temeljem potrebe redefiniranja datuma Skupštine HKZR iz razloga predstojećih parlamentarnih izbora kao i državnih blagdana početkom mjeseca studenoga, te potrebe pripremanja relevantne dokumentacije za održavanje iste, donijelo […]

Opširnije >>