Zakonski okvir

ZAKONI:

Zakon o djelatnostima u zdravstvu
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o socijalnoj skrbi

 

PRAVILNICI:

Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika
Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika, medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

 

KOLEKTIVNI UGOVORI:

Temeljni Kolektivni Ugovor Za Službenike I Namještenike u Javnim Službama (.pdf)
Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja