Trajno Usavršavanje

Poštovani članovi,

na ovoj stranici možete pronaći svu relevantnu dokumentaciju vezanu uz edukaciju i trajno usavršavanje.

Planovi trajnog usavršavanja Strukovnih razreda možete preuzeti na slijedećim adresama:
SR DSI
SR ZRTD
SR DRT
SR MLD

Ostale oblike edukacija i trajnog usavršavanja koje su Stalna povjerenstva kategorizirala i bodovala možete preuzeti na stranicama strukovnih razreda

 

Akti HKZR vezani uz Trajno usavršavanje:

UPUTE za pripremu Planova trajnog usavršavanja
PRIJAVA Plana trajnog usavršavanja
EVIDENCIJA prisutnih na stručnom usavršavanju
POJEDINAČNI ZAHTJEV za vrednovanje trajnog usavršavanja

ZAHTJEV za vrednovanje trajnog usavršavanja – VANJSKI ORGANIZATOR

 

Svi Planovi trajnog usavršavanja za 2013. godinu, sukladno Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti iz zdravstvenih ustanova moraju se dostaviti najkasnije do 31. prosinca 2012. godine i to pismenim putem na adresu:

Hrvatska komora zdravstvenih radnika
p.p. 263
10 000 Zagreb

Svi Planovi  moraju se prijaviti na propisanom obrascu  koji mora biti ispravno popunjen, potpisan i sa žigom zdravstvene ustanove, te se u istom mora navesti osoba iz ustanove zadužena za izradu Plana s kojom će se komunicirati u vezi s Planovima i dostavljenim popisima nazočnih. Svi Planovi pristigli izvan navedenog roka i načina dostave neće biti vrednovani.