Author

HKZR

Browsing

Produljuje se rok za dostavu zamolbi zainteresiranih članova Strukovnog razreda djelatnosti sanitarnog inženjerstva HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu te se utvrđuje rok s danom 21.11.2017.g. do kada na e-mail hkzr@hkzr.hr trebaju prispjeti zamolbe zainteresiranih članova Strukovnog razreda djelatnosti sanitarnog inženjerstva HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu.

Rezultati će biti objavljeni 23.11.2017. godine na web stranici HKZR-a.

Predsjedništvo HKZR-a

Temeljem čl. 22a st. 1. toč. 11. Statuta HKZR te čl. 4. Pravilnika o izboru tijela HKZR, Predsjedništvo Komore je dana 14.11.2017.g., donijelo sljedeću

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA VODITELJE I ZAMJENIKE VODITELJA SR HKZR, ČLANOVE NADZORNOG ODBORA HKZR I ČLANOVE SUDOVA HKZR U PRVOM I DRUGOM STUPNJU

1. Produljuje se rok utvrđen temeljem javnog poziva od 26.10.2017.g. objavljenog na službenoj web stranici Komore te se utvrđuje rok s danom 21.11.2017.g. do kada trebaju prispjeti zamolbe zainteresiranih članova Strukovnog razreda djelatnosti sanitarnog inženjerstva HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu.

2. Predsjedništvo HKZR, na prijedlog Vijeća SR HKZR, imenovat će Središnje izborno povjerenstvo HKZR u sastavu:
a) SR DSI predsjednik i 2 člana i njihovi zamjenici
b) SR ZRTD predsjednik i 2 člana i njihovi zamjenici
c) SR DRT predsjednik i 2 člana i njihovi zamjenici
d) SR MLD predsjednik i 2 člana i njihovi zamjenici
Predsjedništvo HKZR će do 22.11.2017.g. imenovati članove Središnjeg izbornog povjerenstva.

3. Središnje izborno povjerenstvo će najkasnije do 27.11.2017.g. pripremiti i objaviti na službenoj web stranici HKZR obrasce, propisane Pravilnikom o izboru tijela HKZR, za kandidature Voditelja i zamjenika Voditelja SR HKZR te članova Nadzornog odbora HKZR i članova Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju.

4. Ova Odluka objavit će se na službenoj web stranici Komore.

Obrazloženje
Obzirom na činjenicu da do dana 03.11.2017.g. nisu pristigle zamolbe zainteresiranih članova Strukovnog razreda djelatnosti sanitarnog inženjerstva HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu, a koji rok je utvrđen kao krajnji rok za dostavu zamolbi zainteresiranih članova za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu sukladno Odluci o izmjeni i dopuni odluke Predsjedništva HKZR o raspisivanju izbora za Voditelje i zamjenike Voditelja SR HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju od 25.10.2017.g., bilo je potrebno produljiti rokove, na način kako je utvrđeno u izreci ove Odluke.

Predsjedništvo HKZR-a

Izmjenom i dopunom Javnog poziva svim zainteresiranim članovima HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu objavljenog na web stranici HKZR 06.10.2017.g., produljuje se rok za dostavu zamolbi zainteresiranih članova HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu te se utvrđuje rok s danom 03.11.2017.g. do kada na e-mail hkzr@hkzr.hr trebaju prispjeti zamolbe zainteresiranih članova HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu.

Rezultati će biti objavljeni 08.11.2017. godine na web stranici HKZR-a.

Predsjedništvo HKZR-a

Temeljem čl. 22a st. 1. toč. 11. Statuta HKZR te čl. 4. Pravilnika o izboru tijela HKZR, Predsjedništvo Komore je dana 25.10.2017.g., donijelo sljedeću

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA VODITELJE I ZAMJENIKE VODITELJA SR HKZR, ČLANOVE NADZORNOG ODBORA HKZR I ČLANOVE SUDOVA HKZR U PRVOM I DRUGOM STUPNJU

1. Produljuje se rok utvrđen temeljem javnog poziva objavljenog na web stranici 06.10.2017.g. te se utvrđuje rok s danom 03.11.2017.g. do kada trebaju prispjeti zamolbe zainteresiranih članova HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu.

2. Predsjedništvo HKZR, na prijedlog Vijeća SR HKZR, imenovat će Središnje izborno povjerenstvo HKZR u sastavu:
a) SR DSI predsjednik i 2 člana i njihovi zamjenici
b) SR ZRTD predsjednik i 2 člana i njihovi zamjenici
c) SR DRT predsjednik i 2 člana i njihovi zamjenici
d) SR MLD predsjednik i 2 člana i njihovi zamjenici
Predsjedništvo HKZR će do 07.11.2017.g. imenovati članove Središnjeg izbornog povjerenstva.

3. Središnje izborno povjerenstvo će najkasnije do 10.11.2017.g. pripremiti i objaviti na službenoj web stranici HKZR obrasce, propisane Pravilnikom o izboru tijela HKZR, za kandidature Voditelja i zamjenika Voditelja SR HKZR te članova Nadzornog odbora HKZR i članova Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju.

4. Ova Odluka objavit će se na službenoj web stranici Komore.

Obrazloženje
Obzirom na činjenicu da do dana 18.10.2017.g. nije pristigao dovoljan broj zamolbi zainteresiranih članova HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu, a koji rok je utvrđen kao krajnji rok za dostavu zamolbi sukladno Odluci Predsjedništva o raspisivanju izbora za Voditelje i zamjenike Voditelja SR HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju od 05.10.2017.g., bilo je potrebno produljiti rokove, na način kako je utvrđeno u izreci odluke.

Predsjedništvo HKZR-a

Poštovani,

sukladno čl. 4. Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore zdravstvenih radnika upućujemo javni poziv svim zainteresiranim članovima HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu.

Molimo sve zainteresirane da mailom pošalju svoju zamolbu na e-mail hkzr@hkzr.hr najkasnije do 18. listopada 2017. godine.

Rezultati će biti objavljeni 24.10.2017. godine na web stranici HKZR-a.

 

Predsjedništvo HKZR-a

Poštovani,

sa danom 13. travnja 2017. godine na snagu su stupili Pravilnik o sadržaju, uvjetima i postupku provjere znanja ili stručnosti zdravstvenih radnika HKZR-a, kao i istom pripadajući posebni Prilog I, II, III, IV, za svaku pojedinu djelatnost u sastavu Komore te Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti za SR DSI, SR ZRTD, SR DRT i SR MLD, dakle specificiran ovisno o djelatnostima Komore, odnosno Strukovnim razredima u sastavu iste.

Slijedom navedenog, objavljuje se obrazac prijave za polaganje ispita provjere znanja ili stručnosti, koji možete preuzeti u elektroničkom formatu na web stranicama Hrvatske komore zdravstvenih radnika.

U prijavi je pored osobnih podataka podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa), potrebno navesti i stručnu spremu i naziv, kao i područje rada, kako bi se ovisno o djelatnosti u zdravstvu, odnosno djelatnosti Strukovnog razreda unutar Komore, primijenio odgovarajući postupak polaganja te program ispita provjere znanja ili stručnosti, utvrđen aktima Komore.

Dokument potražite na stranici Dokumenti > Obrasci

Hrvatska komora zdravstvenih radnika
Predsjednica
Saša Radić, bacc.therap.occup.

Objavljuje se opći Pravilnik o sadržaju, uvjetima i postupku provjere znanja ili stručnosti zdravstvenih radnika HKZR-a, kao i istom pripadajući posebni Prilog I, II, III, IV, za svaku pojedinu djelatnost u sastavu Komore.

Nadalje, objavljuje se Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti za SR DSI, SR ZRTD, SR DRT i SR MLD, dakle specificiran ovisno o djelatnostima Komore, odnosno Strukovnim razredima u sastavu iste.

Predmetnim aktima, nastoji se postići veća i brža učinkovitost rada Komore i Strukovnih razreda HKZR u cilju provedbe postupka obnavljanja odobrenja za samostalan rad (licence) koji predstoji u tekućoj godini.

Ujedno se istim prijedlogom definiraju uvjeti i način provedbe predmetnog postupka kojim se omogućava izdavanje licenci, sve u cilju kontinuiranog rada Komore na promicanju i zaštiti prava i interesa svojih članova.

Ovim prijedlozima jasno je utvrđena potrebna dokumentacija koju je član dužan dostaviti radi provedbe predmetnog postupka, kao i rokovi bitni za organizaciju i provedbu istog.

Dokumente potražite na stranici Dokumenti > Akti Komore

Hrvatska komora zdravstvenih radnika
Predsjednica
Saša Radić, bacc.therap.occup.

Objavljuje se prijedlog teksta Pravilnika o sadržaju, uvjetima i postupku provjere znanja ili stručnosti zdravstvenih radnika HKZR-a, kao i prijedlozi teksta Priloga istom.

Nadalje, objavljuje se prijedlog teksta Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti za DSI, ZRTD, DRT i MLD, dakle specificiran ovisno o djelatnostima Komore, odnosno Strukovnim razredima.

Prijedlogom predmetnih akata, nastoji se postići veća i brža učinkovitost rada Komore i Strukovnih razreda HKZR u cilju provedbe postupka obnavljanja odobrenja za samostalan rad (licence) koji predstoji u tekućoj godini. Ujedno se istim prijedlogom definiraju uvjeti i način provedbe predmetnog postupka kojim se omogućava izdavanje licenci, sve u cilju kontinuiranog rada Komore na promicanju i zaštiti prava i interesa članova. Ovim prijedlozima jasno je utvrđena potrebna dokumentacija koju je član dužan dostaviti radi provedbe predmetnog postupka, kao i rokovi bitni za organizaciju i provedbu istog.

Svoje eventualne prijedloge i mišljenja u roku od 15 dana dostavite na adresu: hkzr@hkzr.hr

Hrvatska komora zdravstvenih radnika
Predsjednica
Saša Radić, bacc.therap.occup.

 

Prilozi:
Prijedlog Pravilnika o sadržaju, uvjetima i postupku provjere znanja ili stručnosti
Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti SR DSI
Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti SR ZRTD
Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti SR DRT
Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti SR MLD
PRILOG I SR DSI – Pravilnik o provjeri stručnosti ili znanja
PRILOG II – Pravilnik o sadržaju, uvjetima i postupku provjere znanja ili stručnosti zdravstvenih radnika ZRTD
PRILOG III – Provjera znanja i strucnosti DRT
PRILOG IV SR MLD – uz Pravilnik o provjeri stručnosti

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.

Slažem se Ne slažem se Više informacija Postavke privatnosti Saznajte više o našim pravilima o kolačićima