Author

HKZR

Browsing

Poštovani
članovi HKZR-a,

 

dana
05. lipnja 2019. g. Središnje izborno povjerenstvo HKZR-a je, u postupku izbora
delegata Skupštine HKZR-a za mandatno razdoblje od 2019.-2023. g., utvrdilo
slijedeće kandidacijske liste:

Kandidati
za SR DSI
:

 

I. izborna jedinica:

 

 1. Kandidat:
  Sanja Dobrenić Belčević

 

 1. Kandidat:
  Željka Grković

 

 1. Kandidat:
  Silvio Oršić

 

 1. Kandidat:
  Anđelko Šmit

 

 

II. izborna jedinica:

 

 

Kandidature
nisu zaprimljene

 

 

III. izborna jedinica:

 

 

 1. Kandidat:
  Marin Glad

 

 1. Kandidat:
  Dragana Vukić Lušić

 

 

IV. izborna jedinica:

 

 1. Kandidat:
  Kristian Domazet

 

 1. Kandidat:
  Tonči Karačić

 

 1. Kandidat:
  Ožić Paić
  Vlado,

 

 

Kandidati
za SR MLD
:

 

I. izborna jedinica:

 

 1. Kandidat:
  Marica Bare

 

 1. Kandidat:
  Karolina Gržan

 

 1. Kandidat: Jasna Hanić

 

 1. Kandidat: Josipa Ivić

 

 1. Kandidat: Marija Jurić

 

 1. Kandidat:
  Kristina Krišto

 

 1. Kandidat:
  Mirjana Stupnišek

 

 1. Kandidat: Dijana Vujević

 

 

 

II. izborna jedinica

 

 

 1. Kandidat:
  Dajana Kopjar

 

 1. Kandidat:
  Tajana Pastuović

 

 1. Kandidat:
  Sonja Prisuda

 

 1. Kandidat: Sanela Petrović

 

 1. Kandidat:
  Ivana Sudar

 

 1. Kandidat: Dijana Varganović

 

 

 

III. izborna jedinica

 

 

Kandidature nisu zaprimljene

 

 

 

IV. izborna jedinica

 

 1. Kandidat:
  Ante Gambiraža

 

 

Kandidati
za SR ZRTD
:

 

 

I. izborna jedinica:

 

 1. Kandidat: Ivka Bilobrk

 

 1. Kandidat: Domagoj Brkić

 

 1. Maja Gregurić

 

 1. Kandidat: Nenad Javorić

 

 1. Kandidat:
  Barbara Juratović

 

 1. Kandidat:
  Maja Kutuzović

 

 1. Kandidat:
  Ivana Legan

 

 1. Kandidat:
  Nevenka Memić-Pavlović

 

 1. Kandidat:
  Igor Mulković

 

 1. Kandidat: Dijana Petranović

 

 1. Kandidat:
  Dijana Radičević

 

 1. Kandidat:
  Miroslav Ričko

 

 1. Kandidat:
  Verica Štetić

 

 

II. izborna jedinica

 

 1. Kandidat:
  David Balanže

 

 1. Kandidat:
  Mato Čizmić

 

 1. Kandidat:
  Martina Mirt

 

 1. Kandidat:
  Goran Perić

 

 1. Kandidat:
  Tomislav Vojnović

 

 

III. izborna jedinica

 

 1. Kandidat: Sara Bezak

 

 1. Kandidat: Maja Karić

 

 1. Kandidat: Stjepan
  Somborac

 

 

IV. izborna jedinica

 

 1. Kandidat:
  Marina Krmek

 

 1. Kandidat:
  Josip Liović

 

 1. Kandidat: Jozo Prcela

 

 1. Kandidat:
  Ivan Skejić

 

 1. Kandidat: Kristijan Vrgoć

 

 

Kandidati
za SR DRT
:

 

I. izborna jedinica:

 

 1. Kandidat:
  Josip Mikulčić

 

 

II. Izborna jedinica

 

Kandidature
nisu zaprimljene

 

 

III. izborna jedinica

 

 

Kandidature nisu zaprimljene

 

IV. izborna jedinica

 

 

 1. Kandidat:
  Irena Obradović

 

Središnje izborno povjerenstvo
HKZR:

 

 

 

Zamjenik predsjednika SR DSI: Dario Šandrk

 

 

Predsjednik SR ZRTD: Jakov Pavić

 

 

Predsjednica SR DRT: Mirta Špehar Kvesić

 

 

Predsjednica SR MLD: Dobrila Momčilović

 

 

Poštovani članovi,

Obavještavamo Vas da je dana 04. lipnja 2019. godine Predsjedništvo HKZR donijelo odluku o Izmjenama i dopunama Odluke Predsjedništva od 04. svibnja 2019 godine.U nastavku možete preuzeti ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE PREDSJEDNIŠTVA OD 04. LIPNJA 2019. GODINE

 

ODLUKA

  o izmjenama i dopunama Odluke Predsjedništva HKZR od 04. svibnja 2019.g., Klasa: 003-08/19-01/29, Ur.broj: 351/01-19-5.              

Točka 8.  Odluke Predsjedništva HKZR od 04. svibnja 2019.g., Klasa: 003-08/19-01/29, Ur.broj: 351/01-19-5.  mijenja se i glasi:

Izborna povjerenstva Strukovnih razreda će  05. lipnja 2019.g. sastaviti i objaviti listu kandidata izbornih jedinica na službenoj web stranici HKZR.

Obrazloženje:

Temeljem čl. 11. Pravilnika o izboru tijela HKZR nadležno izborno povjerenstvo SR će u roku od 48 sati od isteka roka za predlaganje kandidata sastaviti i objaviti listu kandidata izborne jedinice na službenoj web stranici Komore.

Odlukom Predsjedništva HKZR od 04. svibnja 2019.g., Klasa: 003-08/19-01/29, Ur.broj: 351/01-19-5. u toč.8. određeno je da će Izborna povjerenstva SR do 03. lipnja 2019.g. sastaviti i objaviti listu kandidata izborne jedinice na web stranici Komore. Zbog neradne subote i nedjelje, bilo je nemoguće do ponedjeljka 03. lipnja 2019.g. navedeno provesti te je trebalo propisani rok produžiti.

Predsjednik HKZR

Bruno Cvetković, dipl.sanit.ing.

 1. Utvrđuje se popis birača HKZR po izbornim jedinicama za svaki Strukovni razred (obrazac 3/19).
 2. Usvajaju se:

upute za rad SIP-a (obrazac 1/19)

upute za pravilnu provedbu izbora članovima Komore (obrazac 2/19)

upute članovima o glasovanju (obrazac 8/19)

 

 1. Usvajaju se sljedeći obrasci:

potpisna lista kandidata s potpisima predlagača  (obrazac 4/19)

izjava kandidata o prihvaćanju kandidature za delegata Skupštine HKZR (obrazac 5/19)

liste kandidata-kandidacijske liste  (obrazac 6/19)

glasački listić  (obrazac 7/19)

 

 1. Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja te će se usvojeni obrasci objaviti na web stranici HKZR.

 

Obrazloženje:

Središnjem izbornom povjerenstvu, u pravilnoj provedbi izbora, pomažu radnici Ureda komore. Temeljem pripremljene dokumentacije Ureda HKZR, Predsjednik Komore je uputio poziv SIP-u za elektronsko glasovanje te je donesena odluka kao u izreci.

 

 

 

Predsjednik HKZR:

Bruno Cvetković, dipl.sanit.ing

 

glasački listić-obrazac 7 – usvojeno
Izjava o prihvaćanju kandidature – obrazac 5-19 – usvojeno
kandidaciska lista-obrazac 6-19-1 popis birača-obrazac 3-19 – usvojeno
Potpisna lista kandidata – obrazac 4-19 -usvojeno
upute članovima o glasovanju 8-19
upute SIP, obrazac 1-19 – usvojeno
Upute za provedbu izbora SIPA 2019. 2-19 – usvojeno

Klasa: 003-08/19-01/29

Ur.broj: 351/01-19-18

Zagreb, 03.05.2019.g.

 

Temeljem članka 22a. Statuta HKZR,  članka 4. stavka 3. Pravilnika o izboru tijela HKZR-a, Predsjedništvo HKZR donosi slijedeću:

 

ODLUKU

 

 1. Imenuje se Središnje izborno povjerenstvo za provedbu izbora za delegate Skupštine HKZR-a za mandatno razdoblje 2019. g.-2023.g.
 2. Središnje izborno povjerenstvo sastoji se od Izbornih povjerenstava Strukovnih razreda HKZR-a., kako slijedi:

 

Izborno povjerenstvo Strukovnog razreda za medicinsku-laboratorijsku djelatnost:

 

 1. Dobrila Momčilović, predsjednica Izbornog povjerenstva
 2. Deana Erceg, zamjenica predsjednice
 3. Zvonka Bogović, član
 4. Manda Markanović, član
 5. Slaven Ikić, zamjenik člana
 6. Ana Pešut, zamjenica člana

 

Izborno povjerenstvo Strukovnog razreda za  djelatnost sanitarnog inženjerstva:

 

 1. Ivan Trumbetić, predsjednik Izbornog povjerenstva
 2. Dario Šandrk, zamjenik predsjednika
 3. Vedran Prahin, član
 4. Stjepan Gregorin, član
 5. Katarina Sučec, zamjenik člana
 6. Danijel Poje, zamjenica član

 

Izborno povjerenstvo Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije:

 

 1. Mirta Špehar Kvesić, predsjednica Izbornog povjerenstva
 2. Natalija Stepan, zamjenica člana
 3. Helena Drmić, zamjenica člana
 4. Ivana Vasilj, član
 5. Barbara Mikšić, član

 

Izborno povjerenstvo Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost:

 

 1. Jakov Pavić, predsjednik Izbornog povjerenstva
 2. Vedran Erdelja, zamjenik predsjednika
 3. Martina Čosić, član
 4. Tomislav Gonzales Kvakan, član
 5. Bernarda Malnar Cazin, zamjenica člana
 6. Danijel Knežević, zamjenik člana

 

 

 

Obrazloženje

 

Temeljem Odluke Predsjedništva HKZR-a o raspisivanju izbora za delegate Skupštine HKZR-a., od 18. travnja 2019.g. (Klasa: 003-08/19-01/29, Ur.broj: 351/01-19-6), te prijedloga Vijeća Strukovnih razreda HKZR o imenovanju članova Izbornog povjerenstva Strukovnih razreda koji čine Središnje izborno povjerenstvo, donesena je odluka kao u izreci.

 

Predsjednik HKZR

 

Bruno Cvetković

KANDIDACIJSKA LISTA ZA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST SANITARNOG INŽENJERSTVA:

1.BRUNO CVETKOVIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ZAMJENIKA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST SANITARNOG INŽENJERSTVA:

1. DANIJEL BRKIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST SANITARNOG INŽENJERSTVA:

1. TOMISLAV VULIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA SUDOVA KOMORE STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST SANITARNOG INŽENJERSTVA:

1.MARIJA POLJAK

2.IVAN ŠKES

KANDIDACIJSKA LISTA ZA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA ZDRAVSTVENO RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST:

1.MIROSLAV BAŠIĆ

2.GORAN KUTLIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ZAMJENIKA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA ZDRAVSTVENO RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST:

1.IGOR MULKOVIĆ

2.TOMISLAV STANKOVIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA STRUKOVNOG RAZREDA ZA ZDRAVSTVENO RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST:

1.DAMIR  KNEŽEVIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA SUDOVA KOMORE STRUKOVNOG RAZREDA ZA ZDRAVSTVENO RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST:

1.MARIJA GALOVIĆ

2.NEVEN KRIVEC

3.JOŠKO ŽABKAR

KANDIDACIJSKA LISTA ZA  VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST RADNE TERAPIJE:

1.MIRJANA KUČINA

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ZAMJENIKA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST RADNE TERAPIJE:

1.MLADEN NOVOSELIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST RADNE TERAPIJE:

1.DAVOR DUIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA SUDOVA KOMORE STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST RADNE TERAPIJE:

1.ANDREA MATKOVIĆ

2.IVANA ŠTEDUL

KANDIDACIJSKA LISTA ZA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST:

1.JASNA MATIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ZAMJENIKA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST:

2.SANJA KUŠTREBA

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST:

1.NIVES BOŽIĆ

2.DALIBOR PETIR

3.BLAŽENKA SLAVULJ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA SUDOVA KOMORE STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST:

1.ANA ACMAN BARIŠIĆ

2.MAJA MEZAK HERCEG

Klasa: 003-08/17-01/76
Ur.broj: 351/01-18-74
Zagreb, 08.02.2018.g.


Temeljem članka 22.a. Statuta HKZR te provedenog elektronskog glasovanja Predsjednica HKZR donosi sljedeću

ODLUKU

1. Produžuje se rok za kandidacijski postupak za zamjenika Voditelja SR DRT, člana suda SR DRT i člana suda SR ZRTD.


2. Rok za podnošenje kandidatura za mjesto zamjenika Voditelja SR DRT, člana suda SR DRT i člana suda SR ZRTD istječe
zaključno sa petkom 09. veljače 2018. godine do 14,00 sati. Uvjetuju se kandidati da osobno dostave kandidature u Ured Općih poslova, Ilica 229/I.


3. Prijave kandidata pristigle nakon roka neće se razmatrati.


4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Obrazloženje:
Obzirom na nepravovaljanost provedenog kandidacijskog postupka zbog nepristiglih i nepravovaljanih prijava za tijela i članove tijela (zamjenika voditelja SR DRT, člana suda SR DRT i člana suda SR ZRTD), postupajući sukladno općim aktima HKZR –a bilo je potrebno odlučiti kao u Izreci.

 

Predsjednica HKZR
Saša Radić, bacc.therap.occup.

KLASA: 003-08/17-01/76

URBROJ: 351/01-18-2

Zagreb, 05.01.2018. godine

 

OBAVIJEST ČLANOVIMA HKZR-a

O PROVOĐENJU KANDIDACIJSKOG POSTUPKA ZA VODITELJE I ZAMJENIKE

VODITELJA STRUKOVNIH RAZREDA, ČLANOVE NADZORNOG ODBORA TE

          ČLANOVE SUDOVA KOMORE U PRVOM I DRUGOM STUPNJU

 

1.Izborna skupština održat će se 24. veljače 2018.god. na kojoj će se birati Voditelji SR, zamjenici Voditelja SR, članovi Nadzornog odbora HKZR i članovi Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju za mandatno razdoblje od 2018. – 2022.god.

2.Kandidacijski postupak započinje  s danom objave obrazaca za provođenje kandidacijskog postupka na web stranici HKZR-a i trajat će do 31. siječnja 2018.god. do kada prijedlozi kandidatura za tijela i članove tijela iz točke 1. ove Obavijesti trebaju prispjeti Središnjem izbornom povjerenstvu na naznačenu adresu na kraju ove Obavijesti.

Uz prijedloge treba obvezatno dostaviti pisano očitovanje svakog kandidata o prihvaćanju kandidature.

3.Kandidiranje se provodi na obrascima koje možete preuzeti ovdje:

– Obrazac-01-18-Podaci-o-kandidatu-za-Voditelja-Strukovnog-razreda-HKZR

– Obrazac-02-18-Podaci-o-kandidatu-za-Zamjenika-voditelja-Strukovnog-razreda-HKZR

– Obrazac-03-18-Izjava-o-prihvaćanju-kandidature-za-voditelja-SR-HKZR

– Obrazac-04-18-Izjava-o-prihvaćanju-kandidature-za-zamjenika-voditelja-SR-HKZR

– Obrazac-05-18-Podaci-o-kandidatu-za-Nadzorni-odbor- HKZR

– Obrazac-06-18-Izjava-o-prihvaćanju-kandidature-za-člana-Nadzornog-odbora-HKZR

– Obrazac-07-18-Podaci-o-kandidatu-za-Sudove-HKZR

– Obrazac-08-18-Izjava-o-prihvaćanju-kandidature-za-člana-Sudova-HKZR

 

4.Kandidate za voditelja Strukovnog razreda, odnosno zamjenika voditelja Strukovnog razreda, predlažu članovi Komore, pripadnici pojedinog Strukovnog razreda. Za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti 2% potpisa članova Komore pripadnika Strukovnog razreda, s time da taj broj ne može iznositi manje od 20 potpisa pripadnika Strukovnog razreda.

Kandidat za voditelja i zamjenika voditelja Strukovnog razreda mora ispunjavati sljedeće uvjete:

-da je član Komore,

-završen stručni ili sveučilišni studij,

-odobrenje za samostalan rad,

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela,

-da protiv kandidata nije izrečena disciplinska mjera Suda Komore, najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti iz koje se bira,

-državljanin Republike Hrvatske.

Kandidat za voditelja Strukovnog razreda i zamjenika voditelja Strukovnog razreda dužan je za isticanje svoje kandidature priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za voditelja Strukovnog razreda i zamjenika Voditelja Strukovnog razreda, životopis, motivacijsko pismo te plan i program rada za mandatno razdoblje za koje ističe kandidaturu.

5.Za pravovaljanost kandidature za članove Nadzornog odbora HKZR te članova Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju potrebno je prikupiti najmanje 1% potpisa pripadnika svakog Strukovnog razreda, s time da taj broj ne bude manji od 1.

Članovi Nadzornog odbora i članovi Sudova Komore ne mogu biti članovi niti jednog drugog tijela Komore.

6.Za pravovaljanost kandidatura potrebno je prikupiti najmanje sljedeći broj potpisa:

Broj članova

Voditelj SR zamjenik Voditelja SR član NO član suda u 1. stupnju

član suda u 2. stupnju

SR DSI

20

20 9 9

9

SR DRT

20

20 6 6

6

SR ZRTD

34 34 17 17

17

SR MLD

81 81 41 41

41

 

 

7.Svaki član Komore svojim potpisom može podržati samo jednog kandidata za Voditelja i zamjenika Voditelja SR, člana Nadzornog odbora, a za članove sudova Komora u 1. i 2. stupnju po 1 kandidata za svaki sud.

8.Voditelja i zamjenika Voditelja svakog Strukovnog razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Sudova HKZR biraju delegati na Skupštini, pripadnici pojedinog Strukovnog razreda, tajnim glasovanjem.

Izborni postupak  provodi Središnje izborno povjerenstvo HKZR.

9.Temeljem izbora Voditelja SR HKZR, Skupština HKZR potvrđuje Predsjednika HKZR i dopredsjednike HKZR, prema redoslijedu utvrđenom Statutom HKZR.

Skupština HKZR, temeljem provedenih izbora, imenuje članove Nadzornog odbora HKZR i članove Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju.

10.Prijedlozi kandidata s potpisnim listama, izjavama kandidata o prihvaćanju kandidature te ostalom propisanom dokumentacijom trebaju se dostaviti najkasnije do 31. siječnja 2018.god. na sljedeću adresu:

 

a) Ako se kandidirate za Voditelja Strukovnog razreda molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu (na crte upisati Strukovni razred kojem pripadate):

                            Hrvatska komora zdravstvenih radnika

                                    10 000 Zagreb,  PP 191

                             n/p Središnje izborno povjerenstvo 

– Izbor za voditelja Strukovnog razreda ___________________________

 

b)Ako se kandidirate za Zamjenika voditelja Strukovnog razreda molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu (na crte upisati Strukovni razred kojem pripadate):

                            Hrvatska komora zdravstvenih radnika

                                    10 000 Zagreb,  PP 191

                             n/p Središnje izborno povjerenstvo 

– Izbor za zamjenika Voditelja Strukovnog razreda _____________________

 

c)Ako se kandidirate za člana Nadzornog odbora Komore molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu (u zagradi upisati SR čiji ste član):

                      Hrvatska komora zdravstvenih radnika

                                    10 000 Zagreb,  PP 191

                             n/p Središnje izborno povjerenstvo 

        – Izbor za člana Nadzornog odbora Komore (_______)

 

d)Ako se kandidirate za člana Sudova Komore molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu (u zagradi upisati SR čiji ste član):

                              Hrvatska komora zdravstvenih radnika

                                         10 000 Zagreb,  PP 191

                             n/p Središnje izborno povjerenstvo 

                    – Izbor za člana Sudova Komore (_______)

 

 

Ako imate dodatnih pitanja slobodno kontaktirajte Urede Komore:

SR DSI e-mail: sanitarno.inzenjerstvo@dsi.hkzr.hr ; 01 4667 990

SR ZRTD  e-mail: info@zrtd.hkzr.hr;  01 777 4048

SR DRT e-mail: radna.terapija@drt.hkzr.hr; 01 779 2523

SR MLD e-mail: mld@mld.hkzr.hr; 01 370 6055

 

 

Predsjedništvo HKZR

 

 

Obzirom na predstojeće izbore za Voditelje i zamjenike voditelja Strukovnih razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju za mandatno razdoblje od 01. ožujka 2018. do 28. veljače 2022.g., na osnovu pristiglih zamolbi zainteresiranih članova HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu te prijedloga Vijeća Strukovnih razreda HKZR o imenovanju članova Izbornog povjerenstva Strukovnih razreda koji čine Središnje izborno povjerenstvo, Predsjedništvo HKZR imenovalo je Središnje izborno povjerenstvo u sljedećem sastavu.


Predsjedništvo HKZR-a

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.

Slažem se Ne slažem se Više informacija Postavke privatnosti Saznajte više o našim pravilima o kolačićima