OBNAVLJANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCE) Novosti - 26. veljače 2017.


Poštovani članovi,
kako u tekućoj godini započinju postupci obnavljanja odobrenja za samostalan rad, obavještavamo vas da je na službenoj internetskoj stranici Hrvatske komore zdravstvenih radnika javno objavljen i dostupan obrazac Zahtjeva za obnavljanje odobrenja za samostalan rad (licence), kao i istom pripadajuća Uputa za obnavljanje odobrenja za samostalan rad (licence).
Slijedom navedenog, pozivamo sve članove kojima odobrenje za samostalan rad (licenca) ističe u 2017. godini, da najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca prije isteka roka od 6 (šest) godina od dobivanja Odobrenja za samostalan rad, pod uvjetima i na način utvrđen predmetnom Uputom za obnavljanje odobrenja za samostalan rad, podnesu Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika Zahtjev za obnavljanje odobrenja za samostalan rad (licence).
 
 
S poštovanjem,
 
Predsjednica Hrvatske komore zdravstvenih radnika
Helena Medvedec, bacc.radiol.techn.