PRIJAVE PLANOVA TRAJNOG USAVRŠAVNJA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE HKZR ZA 2013. GODINU Novosti - 22. listopada 2012.


Svi Planovi trajnog usavršavanja za 2013. godinu, sukladno Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti iz zdravstvenih ustanova moraju se dostaviti najkasnije do 31. prosinca 2012. godine i to pismenim putem na adresu:

Hrvatska komora zdravstvenih radnika
p.p. 263
10 000 Zagreb

Svi Planovi  moraju se prijaviti na propisanom obrascu  koji mora biti ispravno popunjen, potpisan i sa žigom zdravstvene ustanove, te se u istom mora navesti osoba iz ustanove zadužena za izradu Plana s kojom će se komunicirati u vezi s Planovima i dostavljenim popisima nazočnih. Svi Planovi pristigli izvan navedenog roka i načina dostave neće biti vrednovani.